1
shared

ผู้สูงอายุนราธิวาส แนะเคล็ดลับอยู่ 106 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2563 16:46 601
ผู้สูงอายุนราธิวาส แนะเคล็ดลับอยู่ 106 ปี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ควงนายกเหล่ากาชาดเยี่ยมผู้คนชราที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป ขณะที่ผู้สูงอายุเผย เคล็ดลับอายุยืนยาวจะต้องไม่เครียด ทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เดินทางลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายมะสะปีอิ้น จรัลศาส์น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมกับได้มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุอีกด้วย

 

ขณะที่เคล็ดลับของการมีอายุยืนยาว ของผู้สูงอายุคือ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เครียด และรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สำหรับการเยี่ยมผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาสในครั้งนี้จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางยาวาเห มะซอ อายุ 102 ปี นางตีเมาะ บินอาแวกะจิ อายุ 106 ปี และนายยูโซะ กาเด อายุ 103 ปี และภาพรวมของผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ จ.นราธิวาส มีจำนวนทั้งสิ้น 59 คน ขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุสูงสุด 109 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ลุโบะบือซา อ.ยี่งอ จ.นราธิวาสเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand