1
shared

"คอร์รัปชัน" ไทยรั้งอันดับ 101 ของโลก!

24 มกราคม 2563 09:12 284
ดัชนีรับรู้การทุจริต หรือ CPI ไทย ปี 2019 อยู่อันดับ 101 ของโลก ตกลง 2 อันดับจากปี 2018 แต่ได้ 36 คะแนน

วันนี้ (24 ม.ค.63) องค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) เผยแพร่ "ค่าดัชนีรับรู้การทุจริต" ( CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 :CPI) ประจำปี 2019 ปรากฏว่า 120 ประเทศ จาก 180 ประเทศทั่วโลกยังคงได้ค่าดัชนีต่ำกว่า 50 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 43 คะแนน

สำหรับประเทศไทย ได้ค่าเฉลี่ยดัชนี 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 เท่ากับปี 2018 และถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 101 จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศ ถือว่าร่วงลงมา 2 อันดับจากปีก่อน เนื่องจากในการจัดอันดับปี 2018 ไทยอยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศ  ขณะที่ปี 2017 ไทยเคยอยู่ในอันดับ 96 ของโลก

สำหรับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ในปีนี้ มี 2 ประเทศได้อันดับ 1 ร่วมกันในฐานะประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์และเดนมาร์ค ได้ 87 คะแนนจาก 100 คะแนน ขณะที่ประเทศที่ได้ชื่อว่าคอร์รัปชันมากที่สุด คือ ประเทศโซมาเลีย อยู่ในอันดับสุดท้ายของ 180 ประเทศ และได้ค่าดัชนี CPI เพียง 9 คะแนน จากเต็ม 100 คะแนน

ทั้งนี้ CPI มีค่าคะแนนตั้งแต่ 0 คอร์รัปชันมากที่สุด ถึง 100 คอร์รัปชันน้อยที่สุด ยิ่งค่า CPI สูง ประเทศมีความโปร่งใสมาก คอร์รัปชันต่ำ ยิ่งค่า CPI ต่ำประเทศมีความโปร่งใสน้อย คอร์รัปชันสูง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand