59
shared

รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ "โคโรนา" ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

23 มกราคม 2563 08:09 18787
รู้ทันไวรัสปอดอักเสบ "โคโรนา" ฆาตกรสายพันธุ์ใหม่!

เชื้อ "โคโรนาไวรัส" coronavirus (CoV) สายพันธุ์ใหม่ กำลังระบาดในหลายประเทศ มีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคน และเสียชีวิตจำนวนหนึ่ง ถึงเวลาที่ต้องตระหนักถึงโรคนี้แล้ว

กำลังระบาดทั่วโลก และลามมาถึงประเทศไทยแล้ว สำหรับ "ไวรัสโคโรนา" coronavirus (CoV) สายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยพบผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว 400 คน และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค.63) ทั้งนี้ สำหรับไวรัสโคโรนาเป็นเชื้อไวรัสที่พบได้ทั้งในสัตว์และคน มีด้วยกันหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ก่อโรคในสัตว์ บางสายพันธ์ก่อโรคในคน โดยการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบด้วย

ย้อนไปก่อนหน้านี้หากยังจำกันได้ เคยมีโรคปอดอักเสบรุนแรงระบาดในปี 2002 คือ เชื้อไวรัสซาร์ส (SARS-CoV) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 8,000 คน ใน 26 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตกว่า 600 คน และอีกครั้งในปี 2012 จากเชื้อไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ซึ่งมีผู้ติดเชื้อกว่า 2,500 คน ใน 27 ประเทศทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตกว่า 858 คน ซึ่งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดของจีน ระบุว่า การระบาดของเชื้อปอดอักเสบนี้ จะสามารถควบคุมและป้องกันได้ โดยเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 นี้ ยังไม่หนักหนาเท่ากับเมี่อครั้งการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส


จากการสอบสวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเบื้องต้นในประเทศจีน พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานในตลาดหรือมีประวัติเดินทางไปที่ตลาด South China Seafood Market ในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก ไก่ฟ้า งู เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าอื่นๆ ขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

เรามาดูกันว่า ไวรัสโรคปอดอักเสบโคโรนา มีวิธีสังเกตอาการอย่างไร และเรามีวิธีป้องกันโรคร้ายอย่างไรได้บ้าง...


อาการของโรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (pneumonia) ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ อาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ

ขณะที่ โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus: nCoV) มีรหัสหรือลำดับทางพันธุกรรม (Genetic Sequences) คล้ายคลึงกับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่เรารู้จักกันในชื่อ “ซาร์ส” (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARS) ที่เคยคร่าชีวิตผู้คนไปมากถึง 700 ชีวิต และมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 8,000 คนทั่วโลกมากถึงร้อยละ 80 โดยมีลักษณะอาการสำคัญของผู้ติดเชื้อคล้ายคลึงกับโรคปอดอักเสบโดยทั่วไป คือ การมีไข้ร่วมกับความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ มีน้ำมูก และหายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น


กลุ่มเสี่ยงที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- มีการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ในช่วงที่มีการระบาด

- มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

- มีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ 


วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

- งดเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน หรือใกล้เคียง

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

- หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด

- ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม

- สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว

- หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ

- ห้ามรับประทานของดิบ แต่กินอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีสารอาหารครบถ้วน 

- หมั่นล้างมือรักษาความสะอาด นอนพักผ่อนให้เพียงพอ  

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand