5
shared

กกต.ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

21 มกราคม 2563 20:08 354
กกต.ศึกษาคำวินิจฉัยศาลรธน.ปมข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่

กกต.ให้สำนักงานกกต.พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ (21ม.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวเผยแพร่ระบุว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทำของของพรรคอนาคตใหม่ ผู้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล และคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 ข้อ 6 วรรคสอง อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 14 (3 )ได้ ซึ่งกกต.มีหน้าที่และอำนาจที่จะพิจารณาและมีมติเพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา 17 วรรคสาม เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปนั้น กกต.ได้มอบหมายให้สำนักงานกกต.พิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคอนาคตใหม่ข้างต้น เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาตามมาตรา 17 วรรคสาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองโดยเร็ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อนาคตใหม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องคดีล้มล้างการปกครอง (คลิป)

เปิดคำวินิจฉัยฉบับเต็ม! ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องยุบพรรคอนาคตใหม่

อนาคตใหม่ขอบคุณประชาชนลั่นไม่เคยคิดล้มล้างการปกครอง

จับตา! ศาลรธน.ตัดสินยุบ-ไม่ยุบ 'พรรคอนาคตใหม่'

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand