346
shared

โฆษกรัฐบาลขอปชช.อย่าตื่นฝุ่นพิษ ระบุสถานการณ์ดีขึ้น

18 มกราคม 2563 17:54 28193
โฆษกรัฐบาลขอปชช.อย่าตื่นฝุ่นพิษ ระบุสถานการณ์ดีขึ้น

โฆษกรัฐบาลขอปชช.อย่าตื่นตระหนก ฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์ขณะนี้ดีเมื่อเทียบกับ พ.ย.62 แนะใช้แอพ “Air4Thai” วัดค่าฝุ่นละอองวันนี้ ( 18 ม.ค. 63 )นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง เป็นประธานการประชุมหารือการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ว่า สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในขณะนี้ดีขึ้น  เมื่อเทียบจากเดือนพฤศจิกายน 2562 และขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนก ยืนยันว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมแนะนำให้ประชาชน วัดค่าฝุ่นจากหน่วยงานภาครัฐ อย่างแอปพลิเคชั่น “Air4Thai” ที่จะมีการแจ้งเตือนจากกรมควบคุมมลพิษวันละ 3 เวลา 

นอกจากนี้ยังมี 12 มาตรการที่จะเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 21 มกราคม ซึ่งเป็นมาตรการที่จะครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบด้วย 

 1.ขยายพื้นที่ จำกัดรถบรรทุกเข้ากรุงเทพมหานคร จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนถนนกาญจนาภิเษก 

2.ห้ามรถบรรทุกเข้าพื้นที่ชั้นในกรุงเทพฯ ในวันคี่ ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563

 3.ตรวจรถควันดำรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยชุดตรวจเป็น 50 ชุด ครบทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ 

4. กรมการขนส่งทางบกปฏิบัติการร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจร ในการตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดำ สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุก เพื่อออกคำสั่งห้ามใช้รถ 

5.ตรวจสอบโรงงานที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้สั่งปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนด หรือสั่งให้หยุดการประกอบกิจการ  

6. กำกับให้กิจกรรมการก่อสร้างรถไฟฟ้า และการก่อสร้างอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดไม่ทำให้เกิดฝุ่น  และปัญหาการจราจรในบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้าง 

7. ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่ กทม. และปริมนฑล และบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดกับผู้กระทำการเผา 

8. จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ควบคุมการเผาในที่โล่งในช่วงสถานการณ์วิกฤตฝุ่นละออง และเข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง 

9. ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm ซึ่งเป็นน้ำมันที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองน้อย 

10. ขอความร่วมมือในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน และรถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน 

11. ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา สนับสนุนการจัดโครงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์ดีเซลที่มีอายุเกิน 5 ปี เพื่อช่วยลดฝุ่นละออง

12.สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand