0
shared

เลือกตั้ง 2562 : ‘กินดีอยู่ดี มีงานทำ’ นโยบายโดนใจประชาชน

10 เมษายน 2562 02:30 15
เลือกตั้ง 2562 : ดุสิตโพลเผยนโยบายเลือกตั้ง กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน ของพรรคการเมืองโดนใจประชาชนมากที่สุด

วันนี้ (10 ก.พ. 2562) หลังจากที่ผู้สมัครสังกัดพรรคการเมืองต่างๆ ได้ลงพื้นที่หาเสียงตามเขตเลือกตั้งมาได้ระยะหนึ่ง ซึ่งแต่ละพรรคก็มีนโยบายและวิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “นโยบายที่โดนใจ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 58,572 คน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งเพศชายและหญิง ชื่นชอบนโยบายที่คล้ายคลึงกัน 2.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีอายุแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน 3.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ชื่นชอบนโยบายต่างกัน

 

 (1) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรเพศ ชาย-หญิงอันดับ เพศชาย                     ภาพรวม อันดับ เพศหญิง                   ภาพรวม  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.24% 1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 30.91%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน     23.83% 2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน     25.84%  3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 19.85% 3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 18.33%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า     13.60% 4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า     13.89%  5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล  12.48% 5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 11.03%

 

(2) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามจำแนกตามตัวแปรอายุ วัยรุ่น-ผู้สูงอายุอันดับ กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น (18-20 ปี) ภาพรวม อันดับ กลุ่มอายุที่อยู่ในช่วงผู้สูงอายุ (50 ปีขึ้นไป) ภาพรวม  1 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 29.15%    1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.47%  2 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 25.76%    2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 24.95%  3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 15.50%      3 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 22.92%  4 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.41%    4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า  12.99%  5 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 14.18%    5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 10.67%

 

(3) นโยบายที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ชื่นชอบ จำแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา ประถม-สูงกว่าปริญญาตรีอันดับ กลุ่มระดับการศึกษาประถมศึกษา ภาพรวม อันดับ กลุ่มระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ภาพรวม  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 28.55%  1 กินดีอยู่ดี มีงานทำ ขึ้นค่าแรง เงินเดือน 26.83%  2 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 26.33%  2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 25.08%  3 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน 22.19%     3 แก้ปัญหาทุจริต ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 16.82%  4 ลดค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า  13.49%     4 พัฒนาการศึกษาไทย ดูแลครู นักเรียน 16.10%  5 สวัสดิการการรักษาพยาบาล รักษาฟรี 9.44%    5 แก้ปัญหาด้านการเกษตร ราคาพืชผลดี 15.17%

 

 

 

ช่องทางติดตามข่าวกับสถานีข่าว TNN24 ช่อง16 
Facebook: https://www.facebook.com/TNN24 
Twitter :https://twitter.com/tnnthailand 
Instagram :https://www.instagram.com/tnnthailand
Youtube :https://www.youtube.com/tnn24official 
Website :http://www.tnnthailand.com

Add Line TNN24 official เพียงเสิร์ชหาไอดี @TNN24 
หรือ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน