1
shared

วอนรัฐช่วย! ผู้ยากจน 200 คน เข้ายึดสวนปาล์มแปลงหมดสัมปทาน

17 มกราคม 2563 13:59 120
กลุ่มชาวบ้าน ตำบลบางสรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว่า 200 คน เข้ายึดพื้นที่สวนปาล์มน้ำมัน ของบริษัทเอกชน ที่หมดอายุสัมปทาน มากว่า 5 ปี เรียกร้องให้ รัฐจัดสรรที่ดินทำกินให้

วันที่ 17 มกราคม 2563 ชาวบ้าน ตำบลบางสรรค์ อำเภอพระแสดง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ 200 คน เข้าสร้างที่พัก ภายในสวนปาล์มน้ำมัน ที่หมดสัญญาสัมปทาน มากว่า 5 ปี ของ บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด มีพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ พื้นที่รอยต่อ ระหว่าง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ กับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวนำที่ดินจัดสรรให้กับคนที่ไม่มีที่ดินทำกิน

 

ตัวแทนชาวบ้าน อ้างว่า ก่อนหน้านี้ สำนักงานธนารักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงการ ที่จะจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้าน ที่ไม่มีที่ดินทำกิน รายละ 5 ไร่ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางสรรค์ ทั้ง 14 หมู่บ้าน ได้ทำประชาคม หมู่บ้าน คัดเลือกชาวบ้านที่ยากจนไม่ที่ดินทำกิน รวม 180 คน เสนอต่ออำเภอพระแสง เพื่อรับการจัดสรรที่ดินทำกินให้แต่ผ่านมากว่า 5 ปี ไม่มีความคืบหน้า จึงรวมตัวกัน เข้ายึดพื้นที่ สร้างที่พักภายในสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเรียกร้องให้เร่งดำเนินการ

 

ขณะที่นายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 12 สาขา กระบี่ เปิดเผยว่า กรมป่าไม้ มีมติขยายระยะเวลา อีก 90 วัน ให้บริษัทยูนิวานิช จำกัด ขน ย้ายทรัพย์สิน ต้นกล้าปาล์มน้ำมัน กว่า 7 แสนต้น ออกจากพื้นที่ หลังจาก เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจยึด พื้นที่ แปลงเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน อาคาร สำนักงาน บริษัทยูนิวานิช จำกัด ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ รวมพื้นที่ 288 ไร่ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ทั้งสองแปลง อยู่ในพื้นที่ สวนปาล์มน้ำมัน ที่หมดอายุสัมปทาน รวม 2 หมื่นไร่ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2556 พร้อมแจ้ง ความดำเนินคดีกับ บริษัทไว้แล้ว เมื่อครบ 90 วัน หากไม่ปฏิบัติตาม จะดำเนินการฟ้องขับไล่ต่อไปเกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand