1
shared

ชูแพ็กเกจใหม่ลงทุนอีอีซี

16 มกราคม 2563 10:28 50
ชูแพ็กเกจใหม่ลงทุนอีอีซี

บีโอไอ จัดสัมมนาใหญ่นักลงทุนเกาหลี.ใต้ บูมลงทุนพื้นที่ อีอีซี ชูแพ็กเกจใหม่ ตอกย้ำความเชื่อมั่น

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 บีโอไอ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) และหอการค้าเกาหลี-ไทย (KTCC) จะจัดสัมมนาการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการเกาหลีใต้ในประเทศไทย ที่ จังหวัดชลบุรี  เพื่อนำเสนอโอกาสขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ชุดใหม่ ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดบีโอไอ เมื่อปลายปี 2562 พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอความคืบหน้าล่าสุดของโครงการอีอีซี และกฎระเบียบภาครัฐที่ผู้ประกอบการเกาหลีควรทราบ เช่น กฎระเบียบและการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของต่างชาติผ่านระบบ Single Window กฎหมายแรงงาน พิธีการศุลกากรในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้า  รวมทั้ง เปิดคลินิกให้คำปรึกษาเฉพาะราย  โดยคาดว่า จะมีผู้บริหารจากบริษัทเกาหลี ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก และสมาชิกหอการค้าเกาหลี เข้าร่วมกว่า 200 ราย 

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 มีโครงการลงทุนจากเกาหลีใต้ยื่นขอรับการส่งเสริม จำนวน 140 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 19,840 ล้านบาท โดยร้อยละ 77 เป็นการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี 3 จังหวัด  ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ เคมีภัณฑ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ แปรรูปอาหาร และดิจิทัล


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand