3
shared

เทรนนักศึกษาวิศวะป้อนอีอีซี

15 มกราคม 2563 10:49 157
เทรนนักศึกษาวิศวะป้อนอีอีซี

กระทรวงแรงงาน ผนึก ภาคเอกชน เร่งเทรนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ป้อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะ พื้นที่ อีอีซี

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมทักษะฝีมือให้แก่นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัย จำนวน 28 คน ที่กำลังศึกษาสาขาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการฝึกทักษะเตรียมก่อนเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  ทั้งนี้ นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม จะเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นวิศวกรควบคุมงานได้ในอนาคต และโครงการนี้ยังมีส่วนสำคัญในการป้อนกำลังแรงงานสู่จังหวัดสมุทรปราการ และ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี อีกด้วย

สำหรับสถานประกอบกิจการในเครือข่ายของสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ได้แก่ บริษัทเด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ชิบาตะ เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด 

ทั้งนี้ AHRDA  เป็นศูนย์ Training Excellent Center ของกพร. กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในระดับสากล ที่มุ่งเน้นพัฒนากำลังแรงงานในสายการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ซึ่ง เป็น 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยเฉพาะ พื้นที่ อีอีซี  ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือจำนวนมาก   ด้วยการสร้างช่างเทคนิคและวิศวกรที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ สอดคล้องกับนโยบาย Workforce transformation ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการปฏิรูปกำลังแรงงานให้มีศักยภาพรองรับนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง (High Technology) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลน กำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand