3
shared

ธันวา เทศแย้ม ชาวประมงรุ่นใหม่

10 เมษายน 2562 02:30 165
ธันวา เทศแย้ม ชาวประมงรุ่นใหม่

SOS (Save Our Seas ) : ธันวา เทศแย้ม ชาวประมงรุ่นใหม่

 

ช่วงนี้มาติดตาม SOS (Save Our Seas)  รายการสารคดีเชิงอนุรักษ์เพื่อทะเลอย่างยั่งยืน   ที่จะเล่าเรื่องของทุกวิถีชีวิตที่ผูกพันธ์กับท้องทะเล  พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะล และชายฝั่ง  

 

โดยวันนี้ SOS ยังคงนำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่น่าชื่นชมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ในชื่อชุด SOS THE HERO  วันนี้เป็นตอนที่สาม กับเรื่องราวของ ไฟฟ้า ธันวา เทศแย้ม ชาวประมงพื้นบ้านรุ่นใหม่วัยเพียง 17 ปีที่เห็นคุณค่าของอชีพจับปลาแบบวิถีพื้นบ้าน ติดตามจาก SOS THE HERO ตอน ธันวา เทศแย้ม  ชาวประมงรุ่นใหม่  

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง