4
shared

เปิดสถิติ 2020 ธุรกิจไหนขึ้นเงินเดือน-จ่ายโบนัสสูงสุด!

14 มกราคม 2563 11:21 767
เอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 พบ มีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราเฉลี่ย 3-5% เป็นมาตรฐาน และจ่ายโบนัส 1-2 เดือน

วันนี้ (14 ม.ค.63) เริ่มต้นศักราชใหม่ บรรดา “มนุษย์เงินเดือน” ต่างลุ้นตัวเลข “โบนัส” และการ “ขึ้นเงินเดือน” มาดูผลสำรวจกันว่าปีนี้ธุรกิจประเภทไหน ขนาดใหญ่หรือเล็ก ที่มีการแจกโบนัสและขึ้นเงินเดือนมากที่สุด

เอ็กซ์พีริส ในเครือแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เผยผลสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2019 และการขึ้นเงินเดือนปี 2020 จากตัวอย่าง 1,000 องค์กรทั้งรายใหญ่ กลาง และเล็ก ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจให้บริการ(ที่ปรึกษา) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย พบว่า มีการปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราเฉลี่ย 3-5% เป็นมาตรฐาน และจ่ายโบนัส 1-2 เดือน

หากแยกย่อยจะพบว่า กลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ที่ปรับขึ้นเงินเดือน 3-5% มีสัดส่วน 45% ตามมาด้วยปรับขึ้น 5-7% คิดเป็นสัดส่วน33% โดยเหตุผลที่ขึ้นเงินเดือน เพราะต้องการรักษาคนเอาไว้  ขณะที่องค์กรขนาดกลางก็มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน 

แต่ที่น่าจับตามองคือ องค์กรขนาดเล็ก ที่มีการปรับขึ้นเงินเดือน 10% ขึ้นไป มีมากถึง 6% โดยธุรกิจในกลุ่มนี้จะเป็น “สตาร์ทอัพใหม่” ที่ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกันด้านไอทีโซลูชั่นต่างๆ รวมทั้งธุรกิจที่ปรึกษาด้านไอที  เพราะต้องการดึงดูดพนักงานจึงต้องปรับขึ้นเงินเดือนในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาด 


ทั้งนี้ หากแบ่งแยกการขึ้นเงินเดือนของแต่ละกลุ่มธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจให้บริการ (Service Provider) ธุรกิจด้านการผลิต และธุรกิจการจัดจำหน่าย  พบว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการ ที่ขึ้นเงินเดือน 3-5%  มีสัดส่วน 47%  และที่ขึ้นเงินเดือนมากกว่า 5-7%  มีสัดส่วน 34%  

ส่วนธุรกิจด้านการผลิตที่ขึ้นเงินเดือน 3-5% คิดเป็น 50% ของกลุ่มธุรกิจนี้ แต่ที่ปรับเพิ่มมากกว่า 10% ขึ้นไปมีสัดส่วน 2% เท่านั้น ทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย  ที่ขึ้นเงินเดือน 3-5% มีสัดส่วนถึง 52% และขึ้นเงินเดือน 5-7% มีสัดส่วน 34%


มากันที่เรื่องของโบนัส พบว่า แนวโน้มการจ่ายเฉลี่ยที่ 1-2 เดือนมีสัดส่วนมากที่สุดทุกกลุ่มองค์กรโดยการจ่ายโบนัส 1 เดือนมีอัตราสูงสุดอยู่ที่ 42% รองลงมา 2 เดือน อยู่ที่ 34% และ 3-5 เดือนอยู่ที่ 13% ตามลำดับ  แต่องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการจ่ายโบนัสสูงถึง 5 เดือนขึ้นไป พบว่า เป็นกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์และกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต


หากแยกประเภทธุรกิจที่มีการจ่ายโบนัส พบว่า กลุ่มธุรกิจให้บริการ มีแนวโน้มการจ่ายโบนัสเฉลี่ย 1เดือนและ2 เดือนมีสัดส่วนใกล้เคียงกันที่ 41% กับ 40% ส่วนธุรกิจด้านการผลิตมีการจ่ายโบนัส 1 เดือน 30% ,2 เดือน 39% และ 3-5 เดือน 19% ทางด้านธุรกิจการจัดจำหน่าย มีการจ่ายโบนัส 1 เดือน  46% และ 2 เดือน 37%


โดยภาพรวม ผลการสำรวจการปรับเงินเดือนปี 2020 และจ่ายโบนัสประจำปี 2019 ยังมีแนวโน้มและสัดส่วนไม่แตกต่างจาก 1-2 ปีที่ผ่านมา 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand