1
shared

หวังโครงสร้างพื้นฐานอีอีซีเสร็จตามแผนหนุนเชื่อมั่น

13 มกราคม 2563 10:48 50
หวังโครงสร้างพื้นฐานอีอีซีเสร็จตามแผนหนุนเชื่อมั่น

เอกชนคาดหวังโครงสร้างพื้นฐาน อีอีซี เป็นไปตามแผน ชี้ หากสะดุดกระทบเชื่อมั่น พร้อมระบุไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลก

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในปี 2563  ไทย นับเป็นฐานการผลิตที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จึงมีนักลงทุนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะเข้ามาช่วยดึงดูดการลงทุนได้มาก ส่วนโครงการลงทุนโครงพื้นฐานที่สำคัญ 5 โครงการ หากมีความล่าช้า จะกระทบต่อความเชื่อมั่นได้  จึงหวังว่าทุกโครงการจะเสร็จได้ตามแผน เพื่อให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจโครงการ อีอีซี  สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของไทย ถือว่า มีความเหมาะสม  เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ใช้แรงงานน้อย

ส่วนเงินลงทุนของกลุ่มอมตะฯ ในปีนี้ คาดว่า จะอยู่ที่ 3,000-4,000 ล้านบาท เป็นการลงทุนในนิคมฯภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในไทย ส่วนยอดขายที่ดินในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ในกรอบ 700 – 800 ไร่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand