7
shared

นายกฯ ขอบคุณ ส.ส.โหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี63

11 มกราคม 2563 18:02 1115
นายกฯ ขอบคุณ ส.ส.โหวตผ่าน ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี63

นายกฯ ขอบคุณ ส.ส. โหวตสนับสนุนร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมให้ความมั่นใจจะนำเงินงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

วันนี้ (11 ม.ค.63) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่สี่ของการพิจารณา ได้ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง พิจารณาใน 15 มาตราที่เหลือ ก่อนลงมติเอกฉันท์ด้วยคะแนน 253 เสียงผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวขอบคุณ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไปปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้เงินงบประมาณมากที่สุด  ขณะเดียวกันให้คำยืนยันและความมั่นใจว่าจะนำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสดำเนินการได้อย่างบรรลุผลสำเร็จ

สำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ใช้เวลาพิจารณาทั้งสิ้น 4 วัน คือ ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 เกินกว่าที่วิปทั้งสองฝ่ายกำหนดไว้เพียง 3 วัน เนื่องจาก ส.ส.หลายคนติดภารกิจร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่ของตนเอง แต่สุดท้าย การพิจารณาไม่เสร็จสิ้นจึงต้องมีการขยายมาประชุมอีกครั้งในวันนี้

ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการพิจารณาในวันนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้พูดแทน ส.ส.ทุกคน ขอให้เจ้าภาพจัดงานวันเด็กได้เข้าใจถึงภารกิจการพิจารณางบประมาณ หลังจาก ส.ส.หลายคนปรารภว่า ได้จองตั๋วเครื่องบิน และรับปากไปร่วมงานวันเด็กในพื้นที่แล้ว

สำหรับปฏิทินการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 หลังผ่านการพิจารณาวาระ 2 วาระ 3 ของสภาผู้แทนราษฎรแทนแล้ว จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาวาระ 2-3 ในวันที่ 20 มกราคมนี้ และคาดว่าสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวขึ้นทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ในวันที่ 27 มกราคม โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand