1
shared

ซีพีลุ้นศาลคืนสิทธิประมูล"อู่ตะเภา" 10 ม.ค.นี้

8 มกราคม 2563 17:39 262
ซีพีลุ้นศาลคืนสิทธิประมูล"อู่ตะเภา" 10 ม.ค.นี้

กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ลุ้นศาลปกครองสูงสุด อ่านพิพากษาคืนสิทธิร่วมประมูลโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก หรือไม่ ในวันที่ 10 มกราคมนี้

วันนี้ ( 8 ม.ค. 63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากคดีที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพี กับพวกรวม 5 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กรณีมีมติตัดสิทธิไม่รับซองข้อเสนอบางรายการของ กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร ด้วยเหตุผลว่า ทำผิดเงื่อนไขสัญญาการเข้าร่วมประมูล โดยยื่นซองข้อเสนอบางรายการ เกินเวลา 9 นาที นั้น   ในเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2563 ศาลปกครองสูงสุด ได้นัดอ่านคำพิพากษา ในคดีดังกล่าว

สำหรับคดีนี้ ศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยสั่งคณะกรรมการคัดเลือกให้สิทธิ กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร  เข้าร่วมการประมูลไปก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด  ซึ่งคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า เอกสารซองข้อเสนอดังกล่าวมาถึงยังสถานที่รับซองภายหลังเวลา 15.00 น. อันเป็นกำหนดเวลาปิดการรับซองแล้ว คณะกรรมการคัดเลือก ย่อมมีหน้าที่ปฏิเสธไม่รับกล่องซองข้อเสนอดังกล่าวไว้พิจารณาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งทางกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร  ได้มีการยื่นอุทธรณ์ โดยระบุว่า การให้กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร  ยื่นซองข้อเสนอให้ครบถ้วนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับรัฐมากกว่าการยึดถือเวลาเพียง 9 นาที  

การที่คณะกรรมการคัดเลือก นำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัดและพันธมิตร  นำเอกสารจำนวน 2 กล่อง คือ กล่องที่ 6 และที่ 9 มา ณ จุดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอเมื่อเวลา 15.09 น. มาเป็นเหตุในการมีมติไม่รับข้อเสนอซองที่ 2 และที่ 3 จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ขัดต่อหลักพอสมควรแก่เหตุ ขัดต่อหลักความได้สัดส่วน และไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand