6
shared

ผังเมืองชัดบูมลงทุนอีอีซี

8 มกราคม 2563 11:03 1387
ผังเมืองชัดบูมลงทุนอีอีซี

กรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดปีนี้ จำนวนโรงงานเพิ่ม 10% มูลค่าแตะ 5 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี หลังผังเมืองมีความชัดเจนนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม คาดการณ์ว่า ปี 2563 ตัวเลขการเปิดกิจการใหม่และขยายกิจการของโรงงาน  จะสูงกว่าปี 2562 ประมาณ 10% ส่วนยอดเงินลงทุนน่าจะใกล้เคียง 5 แสนล้านบาท เนื่องจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  รวมทั้ง การประกาศผังเมือง อีอีซี ที่ชัดเจน และยังมีตัวเลขสะสมการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ  อยู่เป็นจำนวนมาก จึงคาดว่าจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของไทยปรับตัวตามแนวทางการพัฒนาของประเทศ หรือ การปรับตัวสู่อุตสาหกรรม 4.0 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะภาคอุตสาหกรรมของไทย มีความพร้อมที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพ และเป็นมิตรกับชุมชน ซึ่งถือเป็นหัวใจของการส่งเสริมทิศทางภาคอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน 

สำหรับข้อมูลโรงงานที่เปิดใหม่และขยายกิจการ ในปี 2562 มีจำนวน 4,379 แห่ง ลดลงจากปีก่อน 15.80%  ขณะที่ เงินลงทุน ขยับขึ้นมาที่  483,672 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 31.86%  และเมื่อเจาะลงไปในพื้นที่ อีอีซี  พบว่า  ปี 2562 มีโรงงานที่เปิดใหม่และขยายกิจการ 550 แห่ง ลดลง 10.86%  แต่เงินลงทุน เพิ่มขึ้น 64.47% มาอยู่ที่ 111,021 ล้านบาท โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่เปิดใหม่และขยายกิจการใน อีอีซี มากที่สุด 3 อันดับ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ  และ กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม ในอีอีซี ปี 2562  ที่ใช้เงินลงทุนมากสุด คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เงินลงทุน 37,256 ล้านบาท