2
shared

นายกฯให้โอวาทเด็ก ขอให้รู้หน้าที่-สำนึกรักความเป็นไทย

8 มกราคม 2563 10:42 336
นายกฯให้โอวาทเด็ก ขอให้รู้หน้าที่-สำนึกรักความเป็นไทย

นายกฯ ให้โอวาทวันเด็ก หวังเด็กไทยจะเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพ เตือนสำนึกรักความเป็นไทย สร้างภูมิคุ้มกันข้อมูลโซเชียลเพราะอาจถูกบิดเบือน

วันนี้( 8 ม.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้โอวาท  เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 772 คน ที่ได้รับคัดเลือกจากทุกสังกัดทั่วประเทศ

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ ต้อนรับเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั้งหมด 772 คน  ซึ่งเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ แสดงว่าทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี มีความขยันหมั่นเพียรใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาตัวเอง และขอให้พัฒนาตนเอง เป็นอนาคตของชาติ  ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน เพราะจัดเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า และต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่  ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความพร้อมมีความรู้คู่คุณธรรม  รู้ว่าสิ่งใดดีและไม่ดี สิ่งไม่ดีก็อย่าไปทำ ปฏิบัติตนตั้งอยู่ในความดี มีสำนึกรักชาติบ้านเมืองรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ และทำสิ่งเหล่านี้ให้มีคุณภาพขึ้นมาในสังคมไทย เหมือนคำขวัญที่ตนเขียนในวันนี้ เด็กไทยยุคใหม่ รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย อยากให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติให้ได้คำว่าหน้าที่ คู่กับคำว่าสิทธิ ทุกคนมีสิทธิในการเป็นพลเมืองไทย แต่อย่าลืมคำว่าหน้าที่ต่อชาติบ้านเมือง ถ้าจะเอาสิทธิเสรีภาพอย่างเดียวไม่ได้จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติตั้งมั่น ในความดี ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเจริญเติบโต เป็นคนดีมีคุณภาพ 

ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เพราะบางทีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลอาจมีการบิดเบือน ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุข ต้องคำนึงว่าทำอย่างไรให้เดินหน้าไปให้ได้ ซึ่งทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่าย ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจ ซึ่งอาจลืมไปบ้าง ทำให้เกิดปัญหาและสังคม เพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะกันบนถนน 

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมาจากไหนส่วนก็คือประเทศเดียวกัน พรรคการเมืองก็คือรัฐบาล คือครม.ปัจจุบัน มีหน้าที่ต้องทำทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายพยายามทำให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ขณะเดียวกันก็ต้องหารายได้ให้กับประเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

นอกจากนี้ ยังเตือนเด็กทุกคนให้รู้เสมอว่าเกิดในแผ่นดินไทย จะลืมความเป็นไทยไม่ได้ จะลืมสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเสียสละเลือดเนื้อและเสียสละแผ่นดินไม่ได้ และจะทำร้ายกันเองหรือ ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครถูกใจทั้งหมด แต่ต้องดูว่าทำได้มากหรือทำได้น้อยกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคิดใคร่ครวญให้ดี ซึ่งจะเป็นเหตุเป็นผล และทุกคนต้องมีเหตุมีผลในการเชื่อหรือทำอะไรก็แล้วแต่
เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand