3
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชเมียนมา

4 มกราคม 2563 20:12 132
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วันนี้ (4 ม.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2563

ฯพณฯ อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรุงเนปยีดอ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเมียนมา

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand