18
shared

ชาวบ้านเฮ! กรมธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินฯไปอีก1ปี

27 ธันวาคม 2562 09:07 1511
ชาวบ้านเฮ กรมธนารักษ์เลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ม.ค.64 เพื่อให้สอดคล้องกฎหมายพ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สิน

วันนี้ (27ธ.ค.62) น.ส.วิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ประกาศเลื่อนการใช้ราคาประเมินที่ดิน และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมมีแผนเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค.63 ออกไปเป็นวันที่ 1 ม.ค.64 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อเดือนพ.ย.นี้ ซึ่งการเลื่อนใช้ราคาประเมินนี้จะส่งผลให้การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค.63 ยังคงใช้ฐานราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเดิมของปี 58-62 ต่อไป และส่งผลดีต่อประชาชนไม่ให้ถูกคิดภาษีจากฐานราคาประเมินที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องเลื่อนการใช้ราคาประเมิน เพราะเมื่อ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ มีผลใช้แล้ว ตามกระบวนการจะต้องออกกฎหมายลูกตามมาอีกหลายฉบับซึ่งใช้เวลาพอสมควร รวมถึงยังจะต้องประกาศราคาประเมินใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันดังนั้นจึงไม่น่าจะเสร็จทันวันที่ 1 ม.ค.63

สำหรับการเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่รอบนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เพราะราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรมฯจะใช้อ้างอิงกับการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เริ่มใช้ในปี 63 ด้วย โดยหากเป็นราคาประเมินใหม่ที่ที่ดินจะแพงขึ้น 7-8%ก็ทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากทั้งตัวภาษี และราคาประเมินที่ดินที่แพงกว่าเดิม 

อย่างไรก็ตาม ถ้ากรมฯยังใช้ราคาประเมินเดิมไปอีก 1 ปี ก็จะช่วยบรรเทาภาระจากราคาประเมินที่สูงขึ้นไปได้ส่วนการประกาศราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีหน้า กรมอาจนำราคาที่ดินบางแปลงมาประเมินราคากันใหม่อีกรอบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาพตลาดที่แท้จริงก่อนบังคับใช้ในปี 64

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand