3
shared

กกต.รับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน” เป็น ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น

26 ธันวาคม 2562 19:44 169
กกต.รับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน” เป็น ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น

กกต.ประกาศรับรอง"สมศักดิ์ คุณเงิน"จากพปชร.เป็น ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น สรุปยอดมีผู้ใช้สิทธิกว่า 61.83% บัตรเสียเพียง 2.07%

วันนี้ ( 26 ธ.ค. 62 )รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า  กกต.ได้ออกประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ขอนแก่น เขตที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 13,063 คน มาแสดงตนจำนวน 81,063 คน คิดเป็น 61.83% มีบัตรเลือกตั้งที่ใช้และที่ใช้นับคะแนน จำนวน 81,063 บัตร แบ่งเป็น บัตรดี จำนวน 78,568 บัตร คิดเป็น 96.92% บัตรเสีย จำนวน 1,680 บัตร คิดเป็น 2.07% บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด จำนวน 815 บัตร คิดเป็น 1.01%

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งส.ส. จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนมีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้งส.ส. จ.ขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากจำนวนบัตรเสียแล้ว พบว่ามีจำนวนน้อยกว่าการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่มีบัตรเสีย 5,524 บัตร คิดเป็น 5.81% แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีบัตรเสียเพียง 1,680 บัตร คิดเป็น 2.07% เท่านั้น

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand