8
shared

'ซานต้าลุงตู่' ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน ร่วมพูดคุยกับเด็กๆ สนุกสนาน

26 ธันวาคม 2562 08:00 675

เก็บตกภาพบรรยากาศ นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน จ.ชัยภูมิ สวมหมวกซานต้าครอส ร่วมพูดคุยกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน

วานนี้ (25ธ.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) ซึ่งอยู่ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(PartnershipSchool) ต.โคกสะอาด อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้มีมัคคุเทศก์น้อยพานายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังเพลง Merry Christmas จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมชมการสาธิตการสอนลักษณะการเรียนรู้จากอุปกรณ์ Clicker มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning โดยใช้แนวคิดการสอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics) โดยเด็กพิเศษ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ณ ห้อง Learning Center และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์)


จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงเรียน อาทิ การผลิตน้ำอ้อยคั้นสด    การผลิตอ้อยงบ การจัดทำดอกไม้พวงมาลัยจากใบเตย โดยได้ชิมน้ำอ้อยคั้นสด และได้แนะว่า ให้ปลูกในบ้านได้และนำมาขายเป็นอาชีพเสริมได้ เพื่อให้วันข้างหน้าสามารถสร้างอาชีพและรายได้แก่ตนเอง นอกจากนี้ นายกรัฐนตรีได้กล่าวถึงความประทับใจในการต้อนรับ และการแสดงออกของนักเรียน ที่ต้องมีการปูพื้นฐานการเรียน การสอน การวิเคราะห์ ซึ่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียน  โดยต้องพัฒนารากฐานการศึกษาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนสืบไป


สำหรับโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ์) กลุ่มมิตรผลต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและต่อยอดหลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School หลักสูตรการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center ประจำโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนฯ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนในท้องถิ่นและการพัฒนาทางด้านทักษะอาชีพของชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ของส่วนรวม ที่ทุกคนในพื้นที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพก้าวทันโลกยุคใหม่ 


นอกจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แล้ว กลุ่มมิตรผลยังได้สนับสนุนสถานศึกษาในด้านอาสาสมัครครูชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยสอนวิชาหุ่นยนต์และ Coding ให้แก่กลุ่มเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคตด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้สวมหมวกซานต้าครอส พร้อมรับการ์ดอวยพรรับฟังเพลงเมอรี่คริสต์มาส และร่วมพูดคุยกับเด็กนักเรียนอย่างสนุกสนาน


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand