34
shared

คลังตีความ "คอนโดให้เช่า" ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์

25 ธันวาคม 2562 09:28 3980
คลังตีความ "คอนโดให้เช่า" ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์

ปลัดกระทรวงการคลัง ให้ความเห็น คอนโดทุกห้องไม่ควรต้องเสียภาษีในลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการนำไปให้เช่าต่อเพื่ออยู่อาศัย

วันนี้ (25 ธ.ค.62) นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความกังวลจากประชาชนต้องเสียภาษีที่ดิน โดยเฉพาะผู้ที่ถือครองคอนโดมิเนียม ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งให้ไปเสียภาษี โดยระบุว่าต้องเสียภาษีในลักษณะที่ดินอื่นๆ หรือเชิงพาณิชย์ ถ้าไม่ต้องการเสียภาษีเชิงพาณิชย์ต้องไปแจ้งว่าเป็นบ้านที่พักอาศัย ทั้งนี้หากถูกระบุว่าเป็นประเภทอื่นๆ ต้องเสียภาษีล้านละ 3,000 บาท แต่ถ้าเป็นบ้านพักอาศัยหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเป็นหลังที่ 2 เป็นต้นไปจะเสียภาษีล้านละ 200 บาท โดยในเรื่องนี้กระทรวงการคลังรับทราบความกังวลของประชาชนผู้เสียภาษีแล้ว และได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ไปหารือกับกทม.และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาทางออกดังกล่าว เพราะมองว่าคอนโดมิเนียมทุกห้องไม่ควรต้องเสียภาษีในลักษณะเชิงพาณิชย์ แม้จะมีการนำไปให้เช่าต่อเพื่ออยู่อาศัยก็ตาม

ส่วนกรณีผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก เช่น เป็นหมื่นไร่ เป็นแสนไร่ มีการตีความว่าต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์หากนำไปปล่อยเช่า โดยมองว่ากรณีดังกล่าวหากให้เช่าที่ดินเพื่อไปใช้ในทางเกษตร ควรคิดภาษีในอัตราของที่ดินเกษตร ไม่ใช่ที่ดินเพื่อพาณิชย์ โดยในการเก็บภาษีอยากให้ดูการใช้ประโยชน์สุดท้ายของที่ดินมากกว่า ว่าเป็นการใช้ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย หรือเกษตร ส่วนสิ่งปลูกสร้างให้ดูกฎหมายขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างระบุถึงวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นที่พักอาศัย หรือเชิงพาณิชย์ ให้เช่า เช่น หอพัก อพาร์ตเม้น โรงแรม ดังนั้นหากพบคอนโดมิเนียมใช้ผิดประเภทนำไปทำโรงแรม นำไปทำหอพักให้เช่า ต้องให้แจ้งเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้ เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง

เจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนำมาใช้คือต้องการเกิดการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ในที่ดิน และให้เกิดความสะดวก ง่าย ต้องไม่สร้างภาระกับผู้เสียและผู้เก็บภาษี ดังนั้นในระหว่างที่เลื่อนการจัดเก็บภาษีจากเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 นั้นมอบให้กระทรวงการคลังไปทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง แม้ว่ากทม.จะเปิดให้เจ้าของคอนโดมิเนียมไปแจ้งได้ว่าเป็นที่พักอาศัยเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์แต่ ไม่อยากไปเพิ่มขั้นตอนให้ยุ่งยากเพราะแม้ว่าคอนโดมิเนียมแม้จะปล่อยเช่าหากเป็นการเช่าเพื่อพักอาศัยต้องเสียในอัตราของที่อยู่อาศัย ยกเว้นนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นเช่นโรงแรม หอพักต้องแจ้งขอเปลี่ยนประเภท

ในกฎหมายคอนโดมิเนียมนั้น ไม่อนุญาตให้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ดังนั้นในการเก็บภาษีน่าจะชัดเจน ยกเว้นหากนำไปเป็นร้านอาหาร เป็นร้านสะดวกนี้ ตรงนี้สามารถเก็บภาษีในเชิงพาณิชย์ได้อยู่แล้ว ขณะนี้มีความสับสบในเรื่องการเก็บภาษีดังกล่าวพอสมควร ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องเร่งชี้แจ้งเพื่อให้ผู้เสียภาษี รวมทั้งผู้ที่ต้องทำหน้าที่เก็บภาษี คือ กทม.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand