6
shared

Exclusive Content:"ขยะเคมี"สาเหตุก๊าซเรือนกระจก หนุนลงทุนจากญี่ปุ่น

23 ธันวาคม 2562 08:39 544
กนอ. เดินหน้าโครงการส่งเสริมการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอน ลงนามเอ็มโอยูกับ 4 พันธมิตร กำจัดสาร FCs ในนิคมฯ บางปู หวังสู้วิกฤตโลกร้อน คาดปี 2563 จะสามารถลดการปลดปล่อยสาร FCs ได้ 219 ตันต่อปี

        บรรดาอุปกรณ์ทำความเย็น  เครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่แบตเตอรี่รถยนต์ เมื่อใช้หมดอายุการใช้งาน ก็ย่อมกลายเป็นขยะในอนาคต ซึ่งขยะเหล่านี้ ส่งผลทำให้เกิดปริมาณสารฟลูออโรคาร์บอน หรือ FCs ที่หากมีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้อง ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก   และด้วยเทรนด์ของโลกที่หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับการใส่ใจดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดสมดุลให้ได้มากที่สุด จึงเกิดเป็นกิจกรรม รวมถึงมาตรการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น


CR:Pixabay

         ล่าสุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท โดวะ อีโค่ ซิสเต็มส์ จำกัด (DES) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการสารฟลูออโรคาร์บอน หรือ FCs ร่วมกับ กนอ. ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น หรือ MOEJ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ บำบัด และกำจัดสาร FCs เช่น CFCs, HCFC และ HFCs โดยมุ่งเน้นการดูแลและรักษาชั้นโอโซน

         นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า  ภายใต้โครงการนี้ยังสนับสนุนการเก็บกลับคืนสาร FCs ที่ใช้แล้วจากอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยระบบเตาเผาแบบฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed) ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู


            สำหรับ  เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดเป็นเตาเผาที่ใช้ทรายเป็นตัวกลางในการนำความร้อน และสามารถควบคุมอัตราการป้อนสาร FCs ได้ โดยหลักการทำงานของเตาเผาฟลูอิดไดส์เบด ด้วยการควบคุมอัตรการป้อนสารที่กำหนดจะทำให้เตาเผาสามารถกำจัดสาร FCs ได้มากกว่า 99.99% โดยสามารถตรวจวัดได้จากอัตราการระบายมลพิษทางอากาศที่ปล่องระบายอากาศของโครงการ ทั้งนี้ เตาเผาฟลูอิดไดซ์เบดนี้สามารถเผาของแข็งได้ประมาณ 150 ตันต่อวัน และเผาของเหลวได้ประมาณ 123 ตันต่อวัน มีศักยภาพในการป้อนสาร FCs ได้ไม่เกิน 3% หรือ 4.5 ตันต่อวัน


         นายฮิโรมิตสึ ทาคากิ ประธานบริหาร บางปูเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มา 8 ปี โดยการสนับสนุนจะเป็นในรูปแบบ เช่น การงดเว้นภาษี สิทธิพิเศษด้านแรงงาน เป็นต้น และการลงทุนเป็นทุนจากรัฐบาลของญี่ปุ่น 100%

       สำหรับ สิทธิประโยชน์ทีได้รับ ได้แก่  1. สามารถนำคนต่างด้าว ช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการ เข้ามาในราชอาณาจักร และได้รับอณุญาตให้ทำงาน 2. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติ 3. ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี จากกำไรสุทธิในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน (252,600,000 บาท) ถ้าขาดทุนระหว่างที่ได้รับยกเว้นภาษี สามารถนำเอาไปหักออกจากกำไรที่เกิดขึ้นภายหลัง มีกำหนดไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนด เวลายกเว้นภาษี 4. ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้

        ทั้งนี้ แนวโน้มการเติบโตของบริษัทที่เป็นผู้บำบัดกำจัดขยะอย่าง บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (BPEC) จะสามารถเติบโตได้ต่อเมื่อมีขยะเกิดขึ้น ปัจจุบันธุกิจการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคของยานยนต์หรือภาคอุตสาหกรรมเคมีอื่น ๆ กำลังเติบโตขึ้น ซึ่งบริษัทก็จะมีโอกาสเติบโตที่จะไปซัพพอร์ตธุรกิจเหล่านั้น ซึ่งแน่นอนว่า บริษัทก็จะสามารถเติบโตได้ตามธุรกิจภาคต่าง ๆ


CR:Pixabay

        ขณะที่ แนวทางของประเทศรวมถึงแต่ละบริษัท เมื่อมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เราจะต้องคิดตั้งแต่ขั้นตอนผลิตจนถึงขั้นตอนการกำจัด แน่นอนที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเป็นประเทศที่มีการใช้ฟ้ามากขึ้น แน่นอนว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเรามีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำจัดตัวแบตเตอรี่ที่จะหมดในอนาคต 

         "เนื่องจากตัวรถไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น นั่นก็หมายความว่ามีการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงตัวรถยนต์ที่จะใช้ภายในประเทศไทยมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นแบตเตอรี่จะมาถูกกำจัดในโรงงานของเรามันจะไม่ใช่เป็นแค่แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้แล้ว แต่จะมีรวมไปถึงแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านมาตรฐานของการผลิต (QC) ซึ่งบริษัทพร้อมที่จะคอยซัพพอร์ทการกำจัดแบตเตอรี่ในส่วนนี้ " ผู้บริหาร บางปูเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ กล่าว 

        ในอนาคตเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณแบตเตอรี่ รวมถึงเครื่องปรับอากาศ คาดเดาได้เลยว่าจำนวนขยะที่มีสารก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกย่อมมีมากขึ้นตามไปด้วย จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการแก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ใช่การกำจัดขยะแต่เป็นการร่วมมือจากทุกฝ่ายที่จะลดขยะพิษเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อที่สุดท้ายแล้วแม้จะมีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องยากจนเกินไป


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand