1
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีคาซัคสถาน

16 ธันวาคม 2562 20:15 173
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันนี้ (16 ธ.ค.62) ด้วยวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ดังนี้

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคาซัคสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวคาซัคสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆ ด้าน อันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว