37
shared

คนไทยใครมีเงินเดือน7.5หมื่นบาทขึ้นไป ถือเป็นกลุ่มคนมั่งคั่ง

13 ธันวาคม 2562 15:05 5888
"กลุ่มคนมั่งคั่ง" ในเอเชียที่มีกว่า 20.64 ล้านคน รายได้ต่อเดือนสูงลิ่ว 1.6 แสนบาท ขณะที่ไทยคนที่มีรายได้เฉลี่ย 7.5 หมื่นบาทขึ้นไป ถือเป็นคนมั่งคั่ง แต่ยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในแถบเอเชีย

วันนี้ (13ธ.ค.62) ผลสำรวจของฝ่ายองค์กรลูกค้า บริษัท อิปซอสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่วิเคราะห์เจาะลึก 11 ประเทศในเอเชีย เพื่อหาค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกับกลุ่มคนมั่งคั่งของไทย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนมั่งคั่ง จะมีรายได้เฉลี่ย 7.5 หมื่นบาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน และกลุ่มคนรายได้มั่งคั่งสูง หรือ Ultra Affluent Thailand  จะมีรายได้เฉลี่ย 2.75 แสนบาท  ต่อเดือนต่อครัวเรือน

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนมั่งคั่งของไทย  กับค่าเฉลี่ยในกลุ่มคนมั่งคั่งในเอเชีย ถือ ว่ายังมีรายได้น้อยกว่ามาก แม้แต่ในภูมิภาคอาเซียน ไทยยังเป็น รองกลุ่มประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยกลุ่มคนมั่งคั่งทั่วไปของเอเชีย มีรายได้เฉลี่ยที่ 5,477 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อครัวเรือน หรือประมาณ 1 แสน 6 หมื่นบาท ส่วนค่าเฉลี่ยกลุ่มคนมั่งคั่งของไทยยั้น มีรายได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย โดยคนไทยมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่เพียง 4,826 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อครัวเรือน ประมาณ 1.4 แสนบาท อีกทั้งกลุ่มผู้หญิงในไทย ครองสัดส่วนความมั่งคั่ง สูงกว่าชาย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในเอเชีย รวมถึงกลุ่มมิลเลนเนียล อายุเฉลี่ย 30 ปี เริ่มเพิ่มสัดส่วนเข้ามามีความมั่งคั่งสูงขึ้น

สำหรับเทรนด์ที่พบในกลุ่มคนมั่งคั่งของไทย ที่มีค่าสูงกว่าในเอเชีย คือ การชอบลองของใหม่ และมั่นใจตัวเอง กล้าตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการใช้จ่าย รวมไปถึงการนิยมที่จะศึกษานอกระบบมากกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย อีกทั้งยังมีความยินยอมที่จะจ่ายเงินซื้อสินค้า ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสูงกว่าคนเอเชีย รวมไปถึงคนไทยจะสนใจและซื้อเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเอเชีย ตลอดจนเริ่มมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านดิจิทัลเติบโต สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเอเชีย 

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand