6
shared

ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'นวดไทย' เป็นมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

13 ธันวาคม 2562 12:35 601
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน 'นวดไทย' เป็นมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “นวดไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันนี้ (13ธ.ค.62) ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 8-14 ธ.ค.2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย มีมติรับรองและประกาศให้ "นวดไทย" ขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติหลังจากประเทศไทยได้เข้าร่วมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2559 ในลำดับสมาชิกที่ 170

ทั้งนี้ นวดไทย นับเป็นมรดกฯ ของไทย รายการที่สอง ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก ต่อจากรายการ โขน ที่ขึ้นไปแล้วเมื่อปลายปี 2561

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand