6
shared

ตม.เกาหลีออกกฏใหม่คุมเข้ม ‘ผีน้อย’ ปรับ5แสน แบน10ปี

13 ธันวาคม 2562 07:43 715
ศูนย์บริการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ออกกฎใหม่ ปรับ 5 แสน แบนอีก 10 ปี หากพบต่างด้าวแอบอยู่เกิน 3 ปี

วันนี้ (13ธ.ค.62) เฟซบุ๊ก สำนักงานแรงงานไทย ณ กรุงโซล Office of Thai Labour in Seoul เผยแพร่มาตรการใหม่ของเกาหลีใต้ เพื่อแก้ปัญหาการเข้าเมืองโดยผิดวัตถุประสงค์ หรือกลุ่มที่เข้าเมืองเกาหลีใต้เพื่อเข้ามาเป็นแรงงาน

รายละเอียดระบุว่า แรงงานไทยที่อยู่อาศัยในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายและเกินวีซ่าเข้าเมืองกำหนด หากรายงานตัวกลับไทยโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จะไม่เสียค่าปรับ และไม่ถูกสั่งห้ามให้เดินทางเข้าเกาหลีใต้อีก แต่หากอยู่ต่อและนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จะต้องจ่ายค่าปรับเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะมีค่าปรับ 30% เมื่อเดินทางกลับระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 และจะเสียค่าปรับ 50% หากเดินทางกลับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ระหว่างช่วงเวลาตามข้างต้น หากแรงงานที่ผิดกฎหมายถูกจับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะต้องเสียค่าปรับตามระยะเวลาที่อยู่เกินวีซ่า นอกจากนี้ ผู้ที่ถูกจับและอยู่เกินวีซ่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 20 ล้านวอน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 500,000 บาท 

มาตรการดังกล่าวยังระบุด้วยว่า ผู้ที่เดินทางกลับแต่ไม่จ่ายค่าปรับ จะถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าเกาหลีใต้อีกตั้งแต่ 1-10 ปี นับตั้งแต่เดินทางกลับระหว่าง 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563 และหากเดินทางกลับหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป จะถูกสั่งห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ 3-10 ปี

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand