5
shared

Exclusive Content : นักท่องเที่ยวจีน ขุมทรัพย์รายได้การท่องเที่ยวไทย

4 มีนาคม 2563 14:03 2216
Exclusive Content : นักท่องเที่ยวจีน ขุมทรัพย์รายได้การท่องเที่ยวไทย

รายได้จากการท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญของประเทศที่ทำให้ เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้ และยังพยุงเศรษฐกิจแม้จะเจอปัญหาด้านอื่นๆเข้ามากระทบ        ประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว   ด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย และวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่มีเอกลักษณ์ จึงเป็นประเทศที่ชาวต่างชาติปักหมุด และกลับมาเที่ยวซ้ำ 

       ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.62-ต.ค.62) นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวไทย 32.5 ล้านคน โดยตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2561 จนถึง ไตรมาส 3 ของปี 2562 นักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นตลาดสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 27% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด มาเลเซีย 11% อินเดีย 5% เกาหลีใต้ 5% ส่วนปี 63 คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทย 11.6-12 ล้านคน ขยายตัว 5-8% และ คาดว่าอีก10 ปีข้างหน้าสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีน จะเพิ่มเป็น 30-35% 

cr:pixabay

         นายณัฐพร ศรีทอง Senior Analyst ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวถึงบทวิจัยเรื่อง "เกาะติดทิศทางนักท่องเที่ยวจีน" ว่า  ปัจจุบันไทยยังเป็นปลายทางแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจีน รองลงมาคือ ญี่ปุ่นและเวียดนาม ซึ่งประเมินแนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนออกเป็น 2 กรณี โดยกรณีแรก คือ หากไทยสามารถรักษาสัดส่วน 7% ของชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนไทย มีโอกาสแตะ 23.4 ล้านคนในปี 2573 จากขณะนี้ที่มีจำนวน 11.1 ล้านคน

         หากการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเติบโตเพียง 5.5% หรืออยู่ที่ 20 ล้านคนใน 10 ปีข้างหน้า ซึ่งไทยต้องแข่งขันด้วยการรักษาจุดแข็งด้านความงดงามทางธรรมชาติ  ความโดดเด่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านการท่องเที่ยว การขนส่งทางอากาศและราคา  เพิ่มความหลากหลายและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ โดยเฉพาะเมืองรองหลายๆ แห่งมีสัญญาณการขยายตัวสูงขึ้น 


        ด้วยไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวจีนที่เชื่อถือข้อมูลบนโซเชียลมีเดียสูงมาก ดังนั้นการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นสิ่งน่าสนใจ   ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงสามารถนำมาใช้เป็นช่องทางการตลาดได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนนั้น  ผู้ประกอบการไทยอาจเลือกใช้บริการจากเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญในการทำการตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของจีนแทน  โดยสามารถจัดทำเป็นบทความภาษาจีนที่น่าสนใจ เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การส่งแบนเนอร์ของธุรกิจไปยังหน้าจอ WeChat ตลอดจนการใช้บุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิดของชาวจีน (Key Opinion Leaders) ที่มีอยู่ช่วยรีวิวสินค้าและบริการ 

          แนวโน้มนักท่องเที่ยวจีนแบบเดินทางมาเองจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่รวยขึ้นและอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมจะจ่ายมากขึ้น ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีการใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 54,000 บาท/คน/ทริป สูงกว่ากลุ่มที่มาเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์ที่ใช้จ่ายอยู่ที่ 50,000 บาท/คน/ทริป   

          ด้านนายพชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ศูนย์วิจัย Krungthai COMPASS คาดว่า  10 ปีข้างหน้าการท่องเที่ยวต่างประเทศของชาวจีน จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6.9% จาก 160 ล้านคน ในปี 2562 เป็น 334 ล้านคน ในปี 2573 เนื่องจากกำลังซื้อที่ยังเพิ่มขึ้น แม้เพิ่มในอัตราที่ชะลอลงบ้างตามทิศทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจีนยังมีแผนขยายสนามบินและเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง โดยจะเพิ่มสนามบินใหม่อีกกว่า 200 แห่ง เป็น 450 แห่งในปี 2578  และมาตรการผ่อนคลายด้านวีซ่าของประเทศต่างๆ จะช่วยหนุนให้ชาวจีนเที่ยวนอกได้ง่ายขึ้น


          อย่างไรก็ตาม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงท้ายปี จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้รายได้จากการท่องเที่ยวเติบโตได้เป็นอย่างดี  โดย นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการ ททท.  ททท. คาดการณ์ว่า อัตราการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 (รวม 5 วัน) จะมีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางภายในประเทศมากกว่า 3.16 ล้านคน-ครั้ง และมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่กว่า 1.18 หมื่นล้านบาท  ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 6.9 แสนคน (+4%) และสร้างรายได้ประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท (+4%)  

        สำหรับ การจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2020 ในพื้นที่ 6 เมืองรอง ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย กาฬสินธุ์  ราชบุรี  ลพบุรี  สระแก้ว และพัทลุง นั้น  คาดว่าจะสร้างบรรยากาศความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้าพื้นที่กว่า 2.25 แสนคน -ครั้ง สร้างรายได้กว่า 500 ล้านบาท

        ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปี ททท. มั่นใจว่า รายได้จากการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ 3.06 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 39.77 ล้านคน ทำรายได้อยู่ที่ 1.96 ล้านล้านบาท   นักท่องเที่ยวในประเทศ 167 ล้านคน-ครั้ง  รายได้อยู่ที่ 1.1 ล้านล้านบาท

ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

        ส่วนในปีหน้า 2563 ททท. คาดว่า รายได้จะทำได้ที่ 3.18 ล้านล้านบาท เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 40.8 ล้านคน จะทำรายได้อยู่ที่ 2.02 ล้านล้านบาท  ขณะที่ นักท่องเที่ยวในประเทศคาดว่าจะอยู่ที่ 172 ล้านคน-ครั้ง รายได้ 1.16 ล้านล้านบาท 


ที่มา:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

       


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- Exclusive Content : วางแผนลงทุน เมื่อ LTF ถูกยกเลิก

- Exclusive Content : ตลาดอีเวนท์โตสวนทางสภาพเศรษฐกิจ


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand