3
shared

ทล.แจงสร้าง“มอเตอร์เวย์”รับอีอีซีไม่เกี่ยว“สุวรรณภูมิ”

12 ธันวาคม 2562 11:01 595
ทล.แจงสร้าง“มอเตอร์เวย์”รับอีอีซีไม่เกี่ยว“สุวรรณภูมิ”

กรมทางหลวง ชี้แจง โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ยกระดับ ช่วงศรีนครินทร์-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อรองรับการเดินทางไปยัง อีอีซี ไม่เกี่ยวข้องแผนก่อสร้างอาคารผู้โดยสารส่วนต่อขยายของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

จากกรณีที่สังคมมีความข้อสงสัยว่า  โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ หรืออาคารผู้โดยสาร หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  เป็นเหตุทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดบนทางหลวงพิเศษ หรือ มอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 ช่วงจากถนนศรีนครินทร์ถึงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนทำให้กรมทางหลวง จะต้องลงทุนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ทางยกระดับช่วงศรีนครินทร์ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นั้น 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) ชี้แจงว่า โครงการมอเตอร์เวย์ฯ ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  ทั้งนี้ ทล. ได้เริ่มเตรียมความพร้อมโครงการมอเตอร์เวย์ มาตั้งแต่ปี 2557 และวางแผนดำเนินการอยู่แล้วบนถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ของ ทล. ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  เนื่องจากปัจจุบันปริมาณการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับ พื้นที่ภาคตะวันออกมีปัญหาการจราจรติดขัดมาก โดยเฉพาะ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในช่วงเวลาเร่งด่วนอยู่ในสภาพใกล้เต็มความจุของถนนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางระยะไกลมุ่งหน้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก ไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณจราจรเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ทั้งนี้ การก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว เพิ่มขีดความสามารถของระบบขนส่งทางถนน เชื่อมต่อการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และรองรับการขยายตัวของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ซึ่งการก่อสร้าง หรือปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสาร ณ บริเวณตำแหน่งใดก็ตาม จะไม่ทำให้แนวโน้มรูปแบบการเดินทางของผู้เข้าใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ฯ มีระยะทาง 18 กิโลเมตร  วงเงิน 37,500 ล้านบาท ขนาด 6 ช่องจราจร ไปกลับ อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP คาดว่าศึกษาเสร็จปี 2563 จากนั้นเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเห็นชอบผลการศึกษา ก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บอร์ด PPP) ซึ่งมี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ก่อนเปิดประมูลหาเอกชนผู้รับจ้าง โดยคาดว่า จะเปิดบริการได้ในปี 2567


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand