41
shared

นายกฯปลุกคนไทยต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหาทุจริต (คลิป)

9 ธันวาคม 2562 16:31 1333
นายกฯปลุกคนไทยต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหาทุจริต (คลิป)

นายกรัฐมนตรีปลุกคนไทยต้องไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ ลั่นวันนี้ทำงานเหมือนเดิม หนักกว่า 5 ปีที่ผ่านมา

วันนี้ (9ธ.ค.62) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธ.ค.ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมือง ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายฌูเลียน การ์ซานี ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นผู้แถลงสารองค์การสหประชาชาติ 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจำ โดยได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆให้ครอบคลุม และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกๆ ด้าน โดย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยมุ่งหวังให้ระยะ 5 ปีข้างหน้า จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการทำงานจากเดิม ไปสู่กระบวนการทำงานแบบบูรณาการทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม แม้ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้นหลายมิติ แต่ต้องเดินหน้าแก้ปัญหาต่อเนื่อง สิ่งสำคัญเรื่องกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงให้ทันสมัยต่อสากล แต่คนทุจริตคือ คนไม่ดีที่เก่งหาช่องโหว่กฎหมายจนได้ ดังนั้น ทุกคนต้องมีจิตใจเริ่มจากตัวเองก่อน อย่าทำอะไรที่เป็นการทุจริต

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะนี้ตนทำงานหนักขึ้นมากกว่าเดิม และ 5 ปี ที่ผ่านมา เพราะไม่มีกฎหมายพิเศษแล้ว ทุกคนต้องเข้าใจ แม้บางเรื่องอาจจะช้าไม่ทันใจ สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจในการทำงาน ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสิน ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ก้าวล่วงใครไม่ได้ ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะทำได้ เชื่อว่าทุกคนคาดหวังจากตนสูง ซึ่งตนก็ถูกฝึกมาให้ทำงานอย่างใจเกินร้อย และขณะนี้ก็ได้ทำอยู่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทุกคนต้องช่วยกันทำงานหนัก

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand