5
shared

ขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือน

9 ธันวาคม 2562 12:08 114
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ขยายระยะเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 62 - 19 มี.ค.63

วันนี้ (9ธ.ค.62) พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่ 4 / 2562 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน  อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2562  และสิ้นสุดในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยครั้งนี้เป็นการขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่ 58 ภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548  เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและระงับยับยั้งเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเพิ่มมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่าง การพัฒนามาตรการด้านการเก็บและรวบรวมพยานหลักฐาน การบูรณาการด้านการข่าว ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวังพื้นที่ และด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการสืบสวนสอบสวนต่อไป

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand