4
shared

โคราชแล้งหนัก! มีน้ำประปาใช้ไม่ถึง ม.ค.63

4 ธันวาคม 2562 12:27 572
โคราชแล้งหนัก! มีน้ำประปาใช้ไม่ถึง ม.ค.63

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเริ่มวิกฤต พบประชาชนเดือนร้อนหนักเกือบ 300 หมู่บ้าน ขณะที่พบในพื้นที่ 3 อำเภอ น้ำประปาวิกฤต คาดมีน้ำใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนมกราคม

วันนี้ (4 ธ.ค.62)ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สั่งให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้ง 32 อำเภอ และเตรียมพร้อมรับมือ  ทั้งการขุดเจาะบ่อบาดาลรวมถึงต้องประหยัดน้ำ ส่วนหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังอีก 297 หมู่บ้าน ที่จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยการส่งรถสูบน้ำระยะไกลเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้พ้นวิกฤตฤดูแล้งนี้ 


ส่วนประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง ที่ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะจ่ายน้ำให้ประชาชน ในอำเภอด่านขุนทด อำเภอคงและอำเภอพิมาย ต้องเร่งหาแหล่งน้ำข้างเคียง ดูดเข้ามาในบ่อพักน้ำเพื่อผลิตประปา หรือไม่ก็ต้องขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งบางพื้นที่อาจติดปัญหาน้ำเค็ม ทั้งนี้หากยังหาแหล่งน้ำมาเพิ่มไม่ได้ อาจมีน้ำประปาใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ ซึ่งหลังจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคที่ 2 กองบิน 1 ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบ่งอำเภอในการดูแลในการช่วยเหลือ ซึ่งจะง่ายต่อการร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


ขณะที่ เขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 3 เขื่อน ทั้ง เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำมูลบน ยังพอมีน้ำกระจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจ ที่มี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงเรียน ส่วนราชการ โรงแรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีการใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 120,000 คิว คาดว่าจะรอดวิกฤตภัยแล้งนี้ได้ 

อย่างไรก็ตาม ปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง มีความจำเป็นจะต้องลดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน ประเภทถั่วหรือพืชผัก หรือควบคุม ลดเวลาการจ่ายน้ำ เพื่อให้พี่ประชาชน ผ่านปัญหาภัยแล้งไปด้วยกันให้ได้ 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand