3
shared

ครม.เคาะเว้นภาษีเงินได้ มาตรการ "ชิมช้อปใช้"

3 ธันวาคม 2562 20:11 564
ครม.เคาะเว้นภาษีเงินได้ มาตรการ "ชิมช้อปใช้"

ครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงิน 1,000 บาท และเงินได้รับคืนจากการใช้จ่ายตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" ขณะที่ "คลัง" ยันไม่กระทบการเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ เพราะไม่ได้นำเงินส่วนนี้มาคำนวณในประมาณการรายได้วันนี้ (3 ธ.ค.62) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน และเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” โดยให้เงินสนับสนุน 1,000 บาท และเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ประเมินว่า การยกเว้นภาษีดังกล่าวจะทำให้รัฐอาจสูญเสียรายได้ 5,500 ล้านบาท แต่ประโยชน์ที่จะได้รับจากการยกเว้นภาษีดังกล่าวจะทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการจัดเก็บรายได้ภาษีอากร รวมทั้งส่งเสริมภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ด้าน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า การยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้คืนจากการใช้จ่ายผ่านกระเป๋า 2 ตามมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เพื่อให้ประชาชนนำรายได้ส่วนนี้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และจะไม่กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากกรมสรรพากรไม่ได้คำนวณภาษีในส่วนนี้ไว้ในประมาณการจัดเก็บรายได้อยู่แล้ว

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาต่อยอดมาตรการ "ชิมช้อปใช้" เพื่อออกมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนอีกรอบภายในเดือนธ.ค.นี้ ซึ่งขอให้รอดู แต่อาจจะไม่ได้เรียกว่ามาตรการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 4 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand