2
shared

"เสือดาวแก่งกระจาน" คว้าภาพถ่ายยอดเยี่ยม "สัตว์มีค่าป่ามีคุณ" ปี 2562

3 ธันวาคม 2562 17:05 95
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับเครือซีพีและบริษัทในเครือฯ มอบรางวัลประกวดภาพถ่าย‘สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ’ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ซึ่งปีนี้มีภาพส่งเข้าแข่งขันขันกว่า 2,061 ภาพทั่วประเทศ

วันนี้ (3 ธ.ค.62) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


โดยมี นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ดร.อาชว์ เตาลานนท์  รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพ และผู้ริเริ่มโครงการ และดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล  ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานผู้บริหาร บริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ ในปีนี้รางวัลเกียรติยศประเภทสัตว์ป่า ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ภาพ "จ้อง" โดย นายฑีฆายุ วีระวุฒิ และรางวัลเกียรติยศประเภทป่าไม้ ได้รับถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้แก่ ภาพ “ป่าพรุควนเคร็ง” โดย นายปุลิน เวชโช ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท จะได้เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสต่อไป


สำหรับ ในปีนี้มีเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งภาพเข้าประกวดกว่า 2,061 ภาพ แบ่งเป็นภาพสัตว์ป่า จำนวน 1,224 ภาพ และภาพป่าไม้ 837 ภาพ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 300 ภาพ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักการถ่ายภาพ เรียนรู้และถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านภาพถ่ายที่สื่อเรื่องราวให้สังคมรับรู้ เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน  


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand