2
shared

ตลาดแนวชายแดนตากใบร้าง หลังมวลน้ำไหลท่วมหนัก

3 ธันวาคม 2562 15:23 162
สถานการณ์น้ำท่วมนราธิวาส ยังไม่คลี่คลาย น้ำท่วมทั้ง 13 อำเภอ ประชาชนเกือบ 50,000 คน ได้รับความเดือนร้อน ตลาดชายแดนตากใบร้าง

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.นราธิวาส ล่าสุดสภาวะฝนยังคงตกแผ่กระจายปกคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ เป็นช่วงๆและเบาบางลงเมื่อเปรียบกับในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ปริมาณมวลน้ำจากพื้นที่ อ.สุคิริน และแว้ง ที่ไหลลงมาสมทบลงในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ค่อยๆระบายสู่ทะเลด้านปากอ่าว อ.ตากใบ ส่งผลทำให้ปริมาณน้ำของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ซึ่งล้นจากระดับตลิ่งสูง 2.18 เมตรเมื่อวานที่ผ่านมา เช้านี้อยู่ที่ระดับ 1.82 เมตร โดยลดลง 36 ซ.ม. เนื่องจากมวลน้ำก้อนดังกล่าวได้ไหลผ่านไปรวมอยู่ที่เขตรอยต่อระหว่าง ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก กับ ต.นานาค อ.ตากใบ ส่งผลทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกสร้างอยู่แนวริมตลิ่ง โดยเฉพาะบ้านกัวลอต๊ะ ม.4 ต.นานาค ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ จำนวน 163 ครัวเรือน รวม 335 คน ถูกน้ำท่วมขังสูงโดยเฉลี่ย 30 ถึง 50 ซ.ม.

 

โดยเฉพาะตลาดการค้าแนวชายแดน ซึ่งมีชื่อเสียงของ อ.ตากใบ ที่อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านกัวลอยามู เมืองตุมปัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ร้านค้าและเพิ่งจำหน่ายสินค้าต่างๆของชาวบ้านที่ปลูกไว้แนวริมตลิ่งมีสภาพกลายเป็นเมืองร้าง เนื่องจากมีระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร โดยชาวบ้านได้นำเรือยนต์และเรือพายไปจอดแทนเป็นการชั่วคราว

 

นอกจากนี้แล้วจากสภาวะน้ำท่วมในครั้งนี้ ชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่บนถนน และบางครอบครัวก็ได้อพยพมาอาศัยอยู่บนถนน โดยมีเต็นส์ของแต่ละอำเภอกางให้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราว โดยมีโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานพื้นที่ประถมศึกษานราธิวาส ทั้ง 3 เขต มีน้ำท่วมขังจนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว จำนวน 35 โรง

 

โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นราธิวาส ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ มีปริมาณฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่ อ.สุคิริน วัดได้ 166.8 ม.ม. รองลงมาพื้นที่ อ.แว้ง วัดได้ 153.4 ม.ม. มีสภาวะน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชน 322 หมู่บ้าน 56 ชุมชน 63 ตำบล มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 17,294 ครัวเรือน รวม 47,745 คน ส่วนแนวโน้มฝนที่ตกลงมามีสภาพค่อยๆเบาบางลง