10
shared

ศาลฎีกาฯรับคำร้องกกต.สั่ง 'กรุงศรีวิไล' หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.

3 ธันวาคม 2562 08:04 3633
ศาลฎีกาฯรับคำร้องกกต.สั่ง 'กรุงศรีวิไล' หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.

ศาลฎีกาฯรับคำร้องกกต.กรณีคนใกล้ชิด 'กรุง ศรีวิไล' ใส่ซองงานศพ เข้าข่ายให้ผลประโยชน์ สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ส.ส.

วานนี้ (2ธ.ค.62) ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนัดฟังคำสั่งในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้อง ขอให้วินิจฉัยว่า การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และให้ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่สำหรับเขตเลือกตั้งนั้น และให้สมาชิกภาพของ ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งจากเขตเลือกตั้งนั้นสิ้นสุดลง กับ นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.เขต 5 สุมทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ ผู้คัดค้าน จากกรณีบุคคลใกล้ชิดใส่ซองช่วยงานศพ ซึ่ง กกต.เห็นว่าเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 73 (1) ให้ เสนอให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง

ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องเดินทางมาศาล โดยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตรวจคำร้องแล้วมีคำสั่งรับคำร้อง และบัญชีระบุพยานของผู้ร้องไว้พิจารณาและให้ตรวจพยานหลักฐานวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ศาลมีหมายแจ้งคำสั่งวันนี้ และส่งสำเนาคำร้องเอกสารประกอบคำร้องและบัญชีระบุพยานของผู้ร้องให้แก่ผู้คัดค้าน โดยให้ผู้คัดค้านยื่นหนังสือคำคัดค้านเอกสารประกอบคำคัดค้านและบัญชีระบุพยานภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันรับสำเนาคำร้อง พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งคำสั่งรับคำร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบ เนื่องจากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จึงให้ผู้คัดค้านหยุดปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 มาตรา 133 และมาตรา 138 วรรคสาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กกต. แจกใบเหลือง ‘กรุงศรีวิไล’ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ

‘กรุงศรีวิไล’ แจงปมใส่ซองช่วยงานเป็นของเก่า

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand