1
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2 ธันวาคม 2562 20:16 191
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันนี้ (2 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ความว่า

เชด เคาะลีฟะฮ์ บิน ชัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบี ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรื่องไพบูลย์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศในกิจการทุก ๆ ด้านอันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน จะงอกงามเพิ่มพูนยิ่งขึ้นสืบไป


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว