1
shared

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว

2 ธันวาคม 2562 20:16 513
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันนี้ (2 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ความว่า

ฯพณๆ นายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้ามีความยินดี อย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี ให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งให้ประชาชนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นสืบไป ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีสายสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆที่แน่นแฟ้นและดำเนินมาอย่างราบรื่น 

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่านประเทศของเราทั้งสองจะยังคงช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้นไปในภายภาคหน้า


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว