2
shared

ป้องกันโรคอ้วน! กทม.เข้มโรงเรียนในสังกัดงดขายน้ำอัดลม

2 ธันวาคม 2562 18:23 438
ป้องกันโรคอ้วน! กทม.เข้มโรงเรียนในสังกัดงดขายน้ำอัดลม

กทม. สั่งโรงเรียนในสังกัดงดขายน้ำอัดลม หลังพบเด็กและวัยรุ่นป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น 27%

วันนี้( 2 ธ.ค.62) หลังจากก่อนหน้านี้ ผลการศึกษาจากคลินิกต่อมไร้ท่อเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า สัดส่วนของโรคเบาหวานชนิดที่ 2  ในเด็ก และวัยรุ่น ปี2551-2560 เด็กอายุ 10-19 ปี ป่วยเบาหวาน ร้อยละ 13 และในปี 2551-2562 เพิ่ม เป็นร้อยละ 27 ขณะนี้ทั่วโลกมีวัยรุ่นเป็นเบาหวานแล้วถึง 63 ล้านคนสาเหตุที่เบาหวานในเด็กและวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น เกิดการพฤติกรรมบริโภคหวาน และขนมในโรงเรียน 

ล่าสุดนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสำนักการศึกษา กทม. ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสนับสนุนการจัดเมนูอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เหมาะกับความต้องการของนักเรียนรายบุคคล รวมถึงโครงการเด็กไทยไร้พุง ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ขณะเดียวกันโรงเรียนในสังกัด กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขต โดยครูและฝ่ายเทศกิจช่วยกันดูแลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยของร้านอาหารแผงลอยหน้าโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรณรงค์ไม่ดื่มน้ำอัดลมและผลักดันให้ปลอดน้ำอัดลมในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. ไม่จำหน่ายน้ำอัดลมภายในโรงเรียน ตามมาตรการประเมินคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องโภชนาการและโทษของน้ำอัดลมในรายวิชาสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีทุกระดับชั้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมโครงการอาหารเช้าและโครงการอาหารกลางวัน

นอกจากนี้ สำนักอนามัย กทม. ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหวานของเด็ก โดยขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่กทม. ร่วมดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน รวมทั้งจัดทำคู่มือมาตรการและแนวทางการดำเนินงานป้องกันโรคอ้วน แผนและผลงานการดำเนินมาตรการป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการในโรงเรียน และหนังสือเมนูสู้โรคให้กับโรงเรียน ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคอ้วนและภาวะทุพโภชนาการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดป่วยเบาหวานในเด็กพุ่ง 27 % จี้รร.งดขายน้ำอัดลม


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand