1
shared

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นวันมหาสหภาพโรมาเนีย

1 ธันวาคม 2562 20:14 375
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ

วันนี้ (1 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ความว่าฯ

พณฯ นายเคลาส์ แวร์เนอร์ โยฮันนิส ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนียกรุงบูคาเรสต์ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโรมาเนีย ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรไมตรีที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและโรมาเนียจะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว