3
shared

ไทยเตรียมดัน ‘แก่งกระจาน-ภูพระบาท’ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

28 พฤศจิกายน 2562 18:35 300
คณะผู้แทนไทยได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในคณะกรรมการมรดกโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เตรียมผลักดัน กลุ่มป่าแก่งกระจาน-ภูพระบาท ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

วันนี้ (28พ.ย.62) ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 โดยมีวาระการคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 9 ตำแหน่ง จาก 21 ตำแหน่ง ตามแต่ละภูมิภาค ในครั้งนี้ นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชฑูตประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในอนุสัญญามรดกโลก นำทีมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยลงชิงตำแหน่งเป็นกรรมการมรดกโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยที่ประชุมมีตัวแทนผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ของอนุสัญญาคณะกรรมการมรดกโลกจาก 193 ประเทศ ได้มีการลงคะแนนและหย่อนบัตรแบบไม่เปิดเผย (ลับ) ปรากฎว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นกรรมการมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลกจะเริ่มทำหน้าที่  ในเดือนพ.ค. 2563 ที่ประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง ทั้งนี้ ในเดือนมิ.ย. 2563 จะมีการ ประชุมเพื่อประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลก ที่ภาคีสมาชิกนำเสนออีกครั้งที่ประเทศจีน ประเทศไทย ซึ่งมีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี จะเข้าสู่การพิจารณาด้วย

"อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดและทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อผลักดันใหม่อีกครั้ง สำหรับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมี 2 เรื่อง ที่จะต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการฯ ขอมาคือ 1.การประเมินคุณภาพ และเพิ่มบัญชีชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ 2.ผลการหารือกับชุมชนในพื้นที่ว่าออกมาเช่นไร

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าแม้ไทยจะได้เป็นกรรมการแล้ว จะการันตีได้มรดกโลกมาโดยง่าย เพราะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในกรอบมาตรฐาน และเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้

ภาพจากเฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน - Kaeng Krachan National Park

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand