2
shared

ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อบ้านชูดอกเบี้ยปีแรก0.50%

28 พฤศจิกายน 2562 14:50 831
ธนาคารกรุงไทยออกสินเชื่อบ้านชูดอกเบี้ยปีแรก0.50%

ธนาคารกรุงไทยออกแคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ชูดอกเบี้ยปีแรก0.50%

วันนี้ (28พ.ย.62) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2562 ออกมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินผ่อนดาวน์รายละ 50,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี จำนวน 100,000 ราย นั้น

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB)  เปิดเผยว่า กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทย ได้ออกแคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ 2 ต่อ  ต่อที่ 1 อัตราดอกเบี้ยปีแรก เริ่มต้นที่ 0.50% ต่อปี  หรือเฉลี่ย 3 ปี เพียง 2.50% ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคา และค่าธรรมเนียมยื่นกู้  

สำหรับลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในโครงการที่ธนาคารกำหนด ลูกค้าในกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ประกอบด้วยแพทย์ ผู้พิพากษาและอัยการ นักบิน อาจารย์มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ยังสามารถเลือกผ่อนชำระล้านละ 1,000 บาทต่อเดือน ในปีแรกได้อีกด้วย

ส่วนลูกค้า 1,000 รายแรกที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อและจดจำนองตามเงื่อนไขโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ธนาคารยังช่วยแบ่งเบาภาระ โดยช่วยผ่อนรายละ 5,500 บาท ส่วนลูกค้ารายที่ 1,001-10,000 ธนาคารลดดอกเบี้ยในปีแรกลงอีก 0.10% ต่อปี ลูกค้าที่สนใจลงทะเบียนขอรับสิทธิในเว็บไซต์ "บ้านดีมีดาวน์" ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เป็นต้นไป

ผู้ที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท จดจำนองภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ยังได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และค่าจดจำนองจาก 1%  เหลือ 0.01% ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นมาตรการในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตัวเอง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงให้กับสถาบันครอบครัว

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand