9
shared

สังคมไทยยังไม่รู้ติด ‘การพนัน’ เป็นอาการป่วยที่ต้องรักษา

26 พฤศจิกายน 2562 11:41 795
สังคมไทยยังไม่รู้ติด ‘การพนัน’ เป็นอาการป่วยที่ต้องรักษา

เปิดเผยผลวิจัยสังคมไทยยังไม่รู้ติด ‘การพนัน’ เป็นอาการป่วยที่ต้องรักษา นักวิจัยเสนอควรตั้งสถาบันบำบัด

วันนี้ (26พ.ย.62) ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาวิชาการพร้อมเปิดตัวหนังสือ เสพติดพนัน ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข  โดยหยิบยกผลการวิจัยเชิงเอกสารมาสะท้อนผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการติดพนัน

รศ. วิทยากร เชียงกูล เจ้าของผลงานวิจัยและหนังสือ เสพติดพนัน ความใหญ่โตของปัญหาและแนวทางแก้ไข เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สังคมไทยส่วนใหญ่ยังไม่รับรู้ว่าการติดพนัน เป็นอาการป่วยชนิดหนึ่งที่ต้องการ-การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และการติดพนันส่งผลกระทบไม่เพียงทางด้านสุขภาพกาย หรือ สุขภาพจิต เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ทั้งขาดประสิทธิภาพในการเรียน ทำงาน การเงิน ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ฉ้อโกง และการก่ออาชญากรรม นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังชี้ชัดว่า การติดพนันเพิ่มความเสี่ยงในการติดเหล้าและสารเสพติดได้

ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนติดการพนัน คือ โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียว ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นถึงร้อยละ 70 และมีความผิดปกติด้านอารมณ์รุนแรงสลับไป-มา 2 ขั้ว โดยผลเสียหายจากการติดพนันอย่างหนักคือ การคิดและพยายามฆ่าตัวตายกว่าร้อยละ 24 

นอกจากนี้ รศ.วิทยากร ระบุว่า กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ที่มีแนวโน้มติดการพนันสูง คือ กลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากยังไม่มีวุฒิภาวะการยับยั้งชั่งใจ ชอบความเสี่ยง ที่มีผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าคำนึงถึงผลเสียระยะยาว โดยพบว่าวัยรุ่นติดการพนันสูงกว่าวัยผู้ใหญ่ถึง 2 เท่าตัว ซึ่งแนวทางการป้องกัน นอกจากส่งเสริมทางจิตวิทยาทางบวกให้วัยรุ่นที่สุ่มเสี่ยงรู้จักควบคุมความคิด จิตใจและอารมณ์แล้ว ควรมีการตั้งสถาบันสำหรับบำบัด เพื่อวิจัยเผยแพร่ความรู้ในทางป้องกันและเยียวยาปัญหาการเสพติดการพนัน ที่สามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึง เพราะคนติดพนันส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว ไม่ยอมรับและปกปิดครอบครัว จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งโดยทั่วไปหากมีสถาบันสำหรับบำบัด ผู้ติดการพนันมีโอกาสได้รับการฟื้นฟู ลด เลิกเล่นการพนันได้ เหมือนในต่างประเทศ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand