18
shared

โพลเผยปชช.รัดเข็มขัดเซฟค่าใช้จ่าย งดกินเที่ยวช้อปปิ้ง

24 พฤศจิกายน 2562 11:10 1677
โพลเผยปชช.รัดเข็มขัดเซฟค่าใช้จ่าย งดกินเที่ยวช้อปปิ้ง

สวนดุสิตโพลสำรวจเรื่องการกินอยู่ของปชช.พากันรัดเข็มขัดงดกินเที่ยวช้อปปิ้ง พร้อมระบุค่าเดินทางประหยัดไม่ได้

วันนี้ (24พ.ย.62) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน เรื่องการกินอยู่ ของประชาชน ณ วันนี้ โดยประเทศไทย ณ วันนี้ กำลังประสบปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยากทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลี้ยงดูครอบครัวและดำรงชีวิตท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งจากผลสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 1,174 คน ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 1. จากภาวะเศรษฐกิจ ณ วันนี้ ประชาชนมีวิธีการประหยัดที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้าง?

อันดับ 1ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง งานเลี้ยงสังสรรค์ ของฟุ่มเฟือย69.38%

อันดับ 2ไม่ออกนอกบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำอาหารทานเองที่บ้าน40.74%

อันดับ 3วางแผนการเงิน แบ่งเงินเป็นส่วน ๆ ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย 22.85%

อันดับ 4ซื้อสินค้าเฉพาะในช่วงที่ลดราคา จัดโปรโมชั่น 21.23%

อันดับ 5ทำงานพิเศษ หารายได้เสริม เก็บออมเงิน19.60%

2. ประชาชนมีวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือที่เรียกว่า ปัจจัย 4 อย่างไร?

เรื่องอาหาร

1.ทำอาหารทานเอง ลดทานข้าวนอกบ้าน62.83%

2.กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละมื้อ ไม่เกินกี่บาท37.59%

3.ไม่กินทิ้งกินขว้าง กินพอดี เหลือเก็บใส่กล่อง23.46%

เรื่องที่อยู่อาศัย

1.ประหยัดน้ำ ไฟ /ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อไม่ใช้งาน 65.63%

2.หมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน ซ่อมเอง39.35%

3.เลือกเช่าราคาไม่แพง หารกับเพื่อน อยู่กับญาติ15.77%

เรื่องเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

1.ช้อปปิ้งน้อยลง รอซื้อช่วงโปรโมชั่น ลดราคา54.58%

2.ใส่ชุดเดิม แลกเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเพื่อน พี่น้อง40.16%

3.ซื้อของมือสอง ไม่ซื้อแบรนด์เนม 16.71%

เรื่องยารักษาโรค

1.ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี60.12%

2.ใช้สิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ประกันสังคม32.36%

3.กินอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่28.07%

3. สิ่งที่ประชาชนไม่สามารถประหยัดได้ มีอะไรบ้าง?

อันดับ 1.ค่าเดินทาง ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟ ค่าน้ำมัน63.52%

อันดับ 2.ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล50.80%

อันดับ 3.ค่าเช่า ค่าผ่อนชำระต่างๆ เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต24.79%

อันดับ 4.ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน 20.64%

อันดับ 5.ค่าภาษีสังคม เช่น งานบุญ งานแต่งงาน งานศพ18.66%