4
shared

รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

22 พฤศจิกายน 2562 19:17 224
รัฐบาลยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจยังไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ยอมรับเศรษฐกิจปีนี้โตไม่ถึงร้อยละ 3 ตามเป้าที่วางไว้

วันนี้ (22พ.ย.62) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการ คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจวันนี้ ไม่มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม เพราะที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปหมดแล้ว ทั้งการกระตุ้นการบริโภค การท่องเที่ยว การช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการพิจารณาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในเดือนหน้า ซึ่งต้องยอมรับว่าถึงมีมาตรการใหม่ออกมา ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3 ตามเป้าที่วางไว้

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ได้หารือหลายเรื่อง เรื่องแรกคือมีการรายงานภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวลดลง จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 ซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจดูแลการขยายตัวเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายขยายตัวให้ได้มากกว่าไตรมาส 3 ที่ขยายตัวได้ร้อยละ 2.4  เรื่องที่สองมีการหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายเงินลงทุนใน 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้ให้ได้ 1.1 แสนล้านบาท และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่ล่าช้าให้เบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 92.7  เรื่องที่สาม มีการหารือเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีน ที่มีความล่าช้า โดยล่าสุดกระทรวงคมนาคมและธนาคารแห่งประเทศไทย หารือกันให้มีการกู้เงินดอลลาร์เพื่อการก่อสร้างในโครงการนี้ เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่าการกู้ในประเทศ และช่วยทำให้ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าอ่อนค่าลง

สำหรับเรื่องสุดท้ายที่คณะรับมนตรีเศรษฐกิจหารือกัน คือการเร่งเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยรายงานว่ามีการเร่งเบิกจ่ายในช่วงที่ผ่านมากว่า 10,000 ล้านแล้ว

เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand