3
shared

เอ็มโอยูเกาหลีใต้พัฒนาอีอีซี

21 พฤศจิกายน 2562 19:29 90
สกพอ. เตรียมลงนามเอ็มโอยู เกาหลีใต้ ร่วมพัฒนาอีอีซี พุ่งเป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KOTRA) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ร่าง MOU ฉบับนี้จะมีการลงนามระหว่าง 2 ประเทศในโอกาสที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองปูซาน สาธารณะรัฐเกาหลี

สาระสำคัญของร่าง MOU ฉบับนี้ คือ การสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมระหว่าง สกพอ.กับ KOTRA เพื่อส่งเสริมการหาโอกาสทางธุรกิจในอีอีซี และ การสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เกษตรกรรมขั้นสูง อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมทั้งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา ร่าง MOU ฉบับนี้จะช่วยสร้างโอกาสการลงทุนในพื้นที่อีอีซีในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้การส่งเสริม ตลอดจนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอนาคต

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่คุณอาจสนใจ