3
shared

บีโอไอหนุนลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง

21 พฤศจิกายน 2562 18:58 143
บีโอไอหนุนลงทุนอีอีซีต่อเนื่อง

บีโอไอเตรียมเสนอบอร์ดเดือนธันวาคมนี้ ต่ออายุมาตรการส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ในเดือนธันวาคมนี้ จะมีการหารือมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยทั้ง 2 มาตรการนี้จะยังคงต่ออายุออกไป แต่อาจจะต้องปรับปรุงในบางส่วนให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด

สำหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ อีอีซี จะหารือในเรื่องการปรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ในบางเรื่อง เช่น ข้อกำหนดที่ต้องเข้ามาร่วมกับสถาบันการศึกษาฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพราะนักลงทุนรายใหม่ที่เข้ามา จะเข้าไปร่วมมือกับสถานศึกษาได้ยาก ดังนั้นจึงต้องมีกลไกอำนวยความสะดวกประสานงานกับสถาบันการศึกษาให้กับนักลงทุน        

ทั้งนี้ ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.62) มีโครงการที่เข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี 360 โครงการ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 37% ขณะที่ มูลค่าการลงทุน 167,930 ล้านบาท ลดลง 23% เนื่องจากมีโครงการในกิจการดิจิทัลเข้ามามาก แต่กิจการกลุ่มนี้มีเงินลงทุนไม่สูง ทำให้ตัวเลขมูลค่าการลงทุนลดลง แต่กิจการในกลุ่มดิจิทัลนี้จะเข้ามาช่วยยกระดับเทคโนโลยีให้กับประเทศ

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand