6
shared

'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เร่งส่งฟ้องคดีอาญา 'ธนาธร'

21 พฤศจิกายน 2562 10:39 934
'ศรีสุวรรณ' จ่อร้องกกต.เร่งส่งฟ้องคดีอาญา 'ธนาธร'

'ศรีสุวรรณ' เตรียมยื่นคำร้องต่อกกต. เร่งส่งฟ้องศาลฎีกาฟัน 'ธนาธร' ถือหุ้นสื่อ คุก 10 ปี

วันนี้( 21 พ.ย.62) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เตรียมยื่นคำร้องต่อกรรมการการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้( 22 พ.ย.) ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย ให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กรณีมีการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 ก.พ.62 ด้วยคะแนนเสียง 7 : 2 แล้วนั้น

แต่เนื่องจากตามพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ม.151 ประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 ม.101(6) ประกอบมาตรา 98(3) บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะ ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอม ให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น มีกําหนด 20 ปี และในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่ง ดังกล่าวให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ซึ่งตามหลักการทั่วไปแล้ว คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องนำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบในสำนวนเพื่อดำเนินการส่งฟังนายธนาธรต่อศาลฎีกาต่อไปด้วย เพราะมีการวินิจฉัยว่านายธนาธรขาดคุณสมบัติไปแล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานรัฐ ตาม ม.211 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญ 2560

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่งรีบดำเนินการส่งฟ้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจต่อศาลฎีกา ตามครรลองของกฎหมาย เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ที่คิดจะเป็นนักการเมืองทุกคนได้ระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายต่อไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘ธนาธร’ ลั่นเดินหน้าทำกิจกรรมการเมือง-ไม่กังวลหากโดนยุบพรรค (มีคลิป)

ศาลรธน.วินิจฉัย 'ธนาธร' พ้นจากสมาชิกภาพส.ส.จากกรณีถือหุ้นสื่อ

มติเอกฉันท์ ‘กกต.’ คดี ‘ธนาธร’ ปล่อยกู้อนาคตใหม่

"ประวิตร"เชื่อไม่มีมวลชนเคลื่อนป่วนคดี "ธนาธร"

‘ธนาธร’ ยืนยันบริษัทวีลัค มีเดีย ยุติกิจการ ก่อนเลือกตั้ง

ศาลรธน.นัดชี้ชะตา “ธนาธร” ถือหุ้นสื่อเดือนหน้า

กกต.ขอศาลรธน.ขยายเวลาคดี ‘ธนาธร’ ถือหุ้นสื่อ


เกาะติดข่าวที่นี่ 

website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand