2
shared

ทางเลือกเกษตรกรไทย หลังแบน 3 สารเคมี

19 พฤศจิกายน 2562 20:24 361
ทางเลือกเกษตรกรไทย หลังแบน 3 สารเคมี

เครือข่ายแบนสารพิษฯ 686 องค์กร แสดงจุดยืน-มาตรการสนับสนุนเกษตรกร หลังแบน 3 สารพิษ

วันนี้( 19 พ.ย.62) เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษร้ายแรง 686 องค์กร แสดงจุดยืนถึงแนวทางเลือก และมาตรการสนับสนุนเกษตรกร หลังแบน 3 สารพิษโดยสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้ายกเลิกการใช้สารพิษร้ายแรง และชัดเจนในทางเลือกการจัดการวัชพืชในพื้นที่ทางการเกษตร พร้อมเสน รัฐบาลในการสนับสนุนเกษตรกรในการปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรไม่ต้องเป็นผู้รับภาระหากมีต้นทุนสูงขึ้น

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ประธานมูลนิธิชีววิถี เผยว่า ควรมีมาตรการทางการเงิน กองทุน ช่วยเหลือเยียวยา กลุ่มเกษตรรายย่อย และขนาดกลาง หากต้องมีการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน มาตราการทางภาษี ที่จะเข้ามาสนับสนุนเครื่องจักรกล ให้ผู้ผลิตในประเทศได้ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และลดภาษีการนำเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตร รวมถึงควรแยกพระราชบัญญัติ สารเคมีการเกษตร ออกมาดูแลโดยเฉพาะ และมีกองทุนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ขณะที่ ช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ ก่อนที่จะมีผลแบน 3 สารอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธ.ค.นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร ควรมีมาตรการที่ชัดเจนได้แล้ว ในทางเลือกการปรับเปลี่ยนดูแล พืชเศรษฐกิจ แต่ละชนิดใน 6 ประเภท ได้แก่ อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เช่น การควบคุมวัชพืช และ หากพบว่า พืชชนิดใด มีต้นทุนที่สูงขึ้นในการปรับเปลี่ยนการไม่ใช้สารเคมี เกษตรกรอาจมีภาระเพิ่มขึ้น ภาครัฐก็ควรมารับภาระช่วยเกษตรกร รวมถึง มีมาตรการสนับสนุน เยียวยาที่ชัดเจน โดยมองอีกว่า หากแบน 3 สารเคมีไม่ให้เกษตรกรใช้แล้ว การทดแทนด้วยสารอื่นๆ ก็ไม่ควรใช้สารเคมี


ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรที่มาร่วมแสดงจุดยืนในครั้งนี้ ยืนยันว่า การทำเกษตรไม่ว่าจะแปลงเล็กหรือแปลงใหญ่ สามารถทำได้โดยไม่ใช้สารเคมี หากมีความเข้าใจในพืชนั้นๆ และรู้วิถีการกำจัดวัชพืชที่ถูกต้อง มีความขยัน ละเอียด ในการดูแลพื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง

เช่นเดียว กับ ความเห็นของ นาย ชนวน รัตนวรหะ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ให้ความเห็นว่า การมีมติแบน 3 สารเคมี ที่ผ่านมาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และ หากมีการปรับเปลี่ยนไม่ใช้สารเคมีแล้ว ก็ควรทำเกษตรแบบไร้สารเคมีไปด้วย ยืนยันว่า กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทาง มีงานวิจัยมากมาย ในการทำการเกษตรแบบไร้สารเคมี ให้กับเกษตรกร

โดยในวันที่ 22 พ.ย.2562 กรมวิชาการเกษตร จะรายงานต่อคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด ในกรอบการช่วยเหลือเกษตรกรหลายมาตรการ เช่น การช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิต การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดการแปลงเพาะปลูก และการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand