6
shared

ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์ชุดพิเศษ 'โป๊ปฟรังซิสเยือนไทย'

19 พฤศจิกายน 2562 19:31 465
ไปรษณีย์ไทยจัดทำแสตมป์ชุดพิเศษต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จเยือนไทยในรอบ 35 ปี

วันนี้ (19พ.ย.62) ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่ง นครรัฐวาติกัน จะเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2019 ไปรษณีย์ไทยกาหนดจัดนิทรรศการแสตมป์ชุดพิเศษ นาเสนอเส้นทางจาริกเพื่อสันติสุขของ “โป๊ปฟรังซิส” ในการเสด็จไปเยือนประเทศต่าง ๆ รวม 50 ประเทศ ระหว่างปี 2556 – 2562 ผ่านดวงแสตมป์ที่ระลึกของแต่ละประเทศ รวมถึงพระประวัติโดย สังเขป ณ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน สะพานควาย ในช่วงของการเสด็จเยือนฯ ไปจนถึง 30 พ.ย. ศกนี้ 

นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทยยังได้ร่วมมือกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดทาคอลเลกชันแสตมป์ชุดพิเศษในรูปแบบของแสตมป์ส่วนตัว (iStamp) เพื่อเป็นที่ระลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพหลักของการเสด็จเยือนฯ และภาพ “โป๊ปฟรานซิส” จากเอกสารเผยแพร่ทางการบนแสตมป์ 4 ดวง พร้อมคิวอาร์โค้ดสแกนชม MV “ให้รักเป็นสะพาน” ของเหล่าบรรดาศิลปิน ดารา นักร้อง ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เพื่อจาหน่ายเป็นที่ระลึกภายในงานนิทรรศการดังกล่าวในราคาแผ่นละ 99 บาท โดยส่วนหนึ่งของรายได้มอบให้แก่สภาประมุขบาทหลวงฯ สาหรับสาธารณประโยชน์ต่อไป 

การเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากครั้งแรกนานถึง 35 ปี ซึ่งในคราวที่พระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการปี 2527 มีการจัดทาซองที่ระลึกผนึกแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมตราประทับพิเศษ และต่อมาปี 2557 มีการจัดทาแสตมป์ที่ระลึกชุด “ความร่วมมือไทย-วาติกัน” ในวาระครบ 350 ปี สมัชชาซีโนดหรือการเปิดปีศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนจักรในประเทศไทย รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน โทร. 0 2271 2439 หรือไลน์ @stampinlove 
เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand