7
shared

ถกด่วน! ช่วยชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

19 พฤศจิกายน 2562 13:05 2164
ถกด่วน! ช่วยชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ

คณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด เร่งหาทางออกช่วยเหลือชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ให้ได้รับการชดเชยช่วยเหลือส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกร

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร นายสุเทพ วงศ์พาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เรียกประชุมด่วนคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และไม่ได้รับการชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกร เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงรอบที่ 3 ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ความชื้น 15% อยู่ที่ตันละ 15,451.79 บาท สูงกว่าราคาประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท แต่ราคาขายจริงลดลงต่อเนื่อง โดยข้าวเกี่ยวสดความชื้น 25% อยู่ที่ตันละ 10,800 - 11,000 บาท ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนา เพราะนอกจากจะไม่ได้รับการชดเชยส่วนต่างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้ว การขายผลผลิตที่มีราคาต่ำกว่าราคารับซื้อในท้องตลาด ถึงตันละ 2 - 3 พันบาท รวมถึงยังไม่ได้รับการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวผลผลิตอีกไร่ละ 2 พันบาทเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา ทำให้ชาวนาสูญเสียโอกาสและขาดรายได้

 

นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดพิจิตร ได้เผยข้อสรุปที่ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด เสนอไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เพื่อให้พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ โดยเสนอให้ชาวนา ที่เก็บเกี่ยวผลผลิต ห้วงการประกาศราคาอ้างอิงตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤศจิกายน ไปใช้หลักเกณฑ์การประกาศราคาอ้างอิงห้วงระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายนแทน โดยนำหลักฐานเก็บเกี่ยวไปแจ้งยังเกษตรอำเภอ

 

นอกจากนี้ทางจังหวัดจะได้ทำรายงานถึงส่วนกลางเพื่อสะท้อนราคาซื้อขายข้าวหอมมะลิที่แท้จริง ให้สอดคล้องการประกาศราคาเกณฑ์อ้างอิงในโครงการประกันรายได้เกษตรกร ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เปิดจุดรับซื้อข้าวหอมมะลิจากเกษตรกรในราคาที่ยุติธรรม ตรวจสอบได้ให้มากยิ่งขึ้นครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอในจังหวัดพิจิตร พร้อมตั้งคณะอนุกรรมข้าวระดับอำเภอโดยมีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อแก้ปัญหาในระดับอำเภอ และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

สำหรับรายงานสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพิจิตร ปี 2562/63 รอบที่ 1 มีพื้นที่ปลูกข้าวรวม 1,719,725 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ 667,592 ไร่ ผลผลิต 409,234 ตัน เก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน 635,281 ไร่ ผลผลิต 389,427 ตัน เดือนธันวาคม 32,311 ไร่ ผลผลิต 19,807 ตัน